Nominace předpisů, kolem kterých každý rok vedeme celospolečenskou debatu o kvalitách regulace pro podnikání, vybírá nominační rada sestavená z právníků, ekonomů, podnikatelů a zástupců partnerů Zákona roku. Rozdílný obor a místo působení členů nominační rady přináší do výběru nominací hodnotnou různorodost, která podněcuje kvalitu debaty. Členové nominační rady, ale i další osobnosti se pravidelně vyjadřují k připraveným nominacím i obecně k tématu regulace podnikání. Při výběru nominací je dbáno na identifikaci a zohlednění konfliktu zájmů například tam, kde se člen nominační rady podílel na tvorbě daného právního předpisu.

Členové Nominační rady Zákona roku v abecedním pořadí:

Tomáš Babáček

Advokát a jednatel Verdian s.r.o., advokátní kancelář

Tomáš Babáček je zakladatelem poradenské společnosti Verdian působící v oblasti udržitelnosti a transformací, se sídlem v Praze. Před založením Verdianu působil v nadnárodních poradenských společnostech PwC a Deloitte, kde také založil a 13 let vedl platformu pro zlepšování podnikatelské regulace v Česku Zákon roku. Věnuje se řešení komplexních regulatorních požadavků zejména v oblastech životního prostředí, hospodářské soutěže, státní podpory a rozvojových fondů EU. Veřejně přednáší a vyjadřuje se k tématům udržitelnosti a podnikatelské regulace. Vedle českého právního kurikula absolvoval postgraduální program v oboru evropského obchodního práva konsorcia evropských univerzit Pallas.

Kamil Blažek

Předseda, Legislativní rada malých a středních podniků

Kamil Blažek je předsedou Legislativní rady malých a středních podniků. Kamil absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a práva studoval také na Právnické fakultě University v Regensburgu. Profesí je právník a advokát a intenzivně se rovněž věnuje investicím a strategickému poradenství. Specializuje se na obchodní právo, fúze a akvizice, nemovitosti, energetiku a infrastrukturu, zahraniční investice, výstavbu a životní prostředí. Je partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar v Praze s více než 25 lety zkušeností s právním poradenstvím. Od 1991 pracoval v První pražské komerční a právní kanceláři, pak v advokátní kanceláři Pelikánová, Voršilka, Zoufalý & partneři, od roku 2000 pak v globální právní firmě Linklaters a v roce 2008 spoluzaložil advokátní kancelář Kinstellar. Kamil pravidelně přednáší o aktuálních otázkách obchodního, nemovitostního a energetického práva, je spoluautorem komentáře k českému energetickému zákonu a publikoval řadu článků v oboru energetiky. Kamil je mj. předsedou Sdružení pro zahraniční investice – AFI, členem představenstva České advokátní komory. Mezi jeho zájmy patří mj. literatura, moderní umění, cestování, víno a rugby. Hovoří česky, anglicky, německy a rusky.

Marie Brejchová

Prezidentka Unie podnikových právníků ČR

Marie Brejchová je prezidentkou Unie podnikových právníků ČR. V čele Unie stojí už od roku 2007. Současně je dlouholetou podnikovou právničkou společnosti Pražská energetika, a.s. Externě vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a spolupracuje s Ústavem práva a technologií MU. Je také členkou platformy Rozumné právo.

František Chaloupecký

Viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy

Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 2005. Nejdříve jako zástupce členské firmy DOSTAV Praha a.s., později v poradenských strukturách Svazu (Grémium členských firem, Expertní týmy apod.). V roce 2008 byl kooptován za člena představenstva SP ČR, pro funkční období 2015–2019 byl zvolen jako jeden z viceprezidentů SP ČR. Je také předsedou představenstva společnosti DOSTAV Praha a.s. Odborné zázemí Ing. Chaloupeckého souvisí s jeho dlouhodobým působením v řídících funkcích firem i s jeho vlastními podnikatelskými aktivitami. Rozsáhlé zkušenosti v podnikání nabyl v letech 1992–2014, kdy působil v řadě představenstev, dozorčích radách, nebo jako jednatel společností (mj. Sigma Lutín a.s., České přístavy a.s.).

Miroslav Chochola

Předseda představenstva, EPRAVO.CZ

Miroslav Chochola je předsedou představenstva ryze české společnosti EPRAVO.CZ, a.s., kterou spoluzaložil v roce 1999. Společnost je předním českým poskytovatelem online právní informatiky a leaderem na trhu online právnického vzdělávání, odborných konferencí a seminářů. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, Nottingham Trent University a Brno International Business School.

Filip Hanzlík

Náměstkem výkonné ředitelky ČBA

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.

Peter Hrbik

Právník, Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Peter Hrbik absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a následně působil v oblasti advokacie v Bratislavě. Od roku 2013 vede právní oddělení Česko-německé obchodní a průmyslové komory a zaměřuje se především na poradenství německým investorům při vstupu do ČR a problematiku přeshraničního vysílání zaměstnanců a poskytování služeb v rámci EU. Od roku 2019 působí také jako reprezentant přístavů Brémy a Bremerhaven v ČR.

Jan Januš

Šéfredaktor Lawyers & Business a Mladý svět

Jan Januš je šéfredaktorem magazínů Lawyers & Business a Mladý svět ve vydavatelství A 11, věnuje se konzultační činnosti a je rovněž spolupracovníkem Českého rozhlasu Plus. Působil také ve vedení názorového webu Info.cz, kde založil a vedl právní sekci, stejně jako například Magazín I či moderoval podcast Jízda dějinami. V Lidových novinách řídil přílohu Právo a justice a ekonomický magazín Index LN. Byl rovněž šéfredaktorem časopisu Právní rádce vydavatelství Economia, kde rovněž působil jako hlavní právní analytik celého vydavatelství a psal rovněž pro týdeník Ekonom či Hospodářské noviny. Za sérii profilů kandidátů na soudce Ústavního soudu byl spolunominován na Novinářskou cenu. Je hlavním autorem knih Kurz právní sebeobrany a Tresty budoucnosti a také knižního rozhovoru s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou Lékař zdravého rozumu.

Adam Jareš

Vedoucí právník české pobočky Transparency International

Absolvoval doktorské studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity a rigorózní řízení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Má za sebou zkušenosti z advokacie, soukromého sektoru, státní správy i samosprávy. Nyní pracuje jako vedoucí právník české pobočky Transparency International. Podílí se na akademickém výzkumu a pravidelně publikuje.

Martina Jeklová

Advokátka, Deloitte Legal

Martina Jeklová je advokátkou v týmu Commercial v kanceláři Deloitte Legal. Zaměřuje se na obchodní právo, zejména otázky obchodních korporací, a právní poradenství pro privátní klienty a rodinné firmy. Na projektu Zákon roku se podílí již více než 10 let.

Veronika Ježková

Ředitelka, Pro bono aliance

V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od tohoto roku aktivně působila v oblasti advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2007 jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Od srpna 2016 je též ředitelkou organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.

František Korbel

Právník, Havel & Partners

Advokát a partner advokátní kanceláře Havel & Partners; vysokoškolský učitel na Právnické fakultě UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; lektor Justiční akademie; zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky; jako bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu řídil projekt rekodifikace soukromého práva.

Radka Mašková

FCCA, MBA, Deloitte Advisory s.r.o.

Radka Mašková je ředitelkou v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Paní Mašková se specializuje na poradenské služby a zajišťování souladu s legislativními požadavky v oblasti daně z přidané hodnoty a správy daní. Má dlouholetou praxi s poskytováním služeb místním i nadnárodním klientům působícím na českém trhu. Paní Mašková je členkou Komory daňových poradců České republiky. Získala rozsáhlé zkušenosti při vedení řady projektů v oblasti nepřímých a přímých daní pro lokální i mezinárodní společnosti Hovoří plynně anglicky, česky, italsky a německy.

Ladislav Minčič

Hospodářská komora ČR

Matematik, ekonom a legislativec. Studoval na Lomonosovově Moskevské stání univerzitě, absolvoval stáže na Harvardově univerzitě v USA. Pracoval na různých pozicích na ministerstvu financí, které mj. zastupoval v mezinárodních bankách. V posledních letech řídí odbor legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR.

Ivona Mottlová

Svaz měst a obcí ČR

Ivona Mottlová absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Ve svém profesním životě se od počátku pohybuje v oblasti veřejné správy. Má zkušenosti z katastrálního úřadu, magistrátu i krajského úřadu. Na Svazu měst a obcí ČR pracuje od roku 2017, aktuálně jako ředitelka Legislativní a právní sekce.

Václav Nekvapil

British Chamber of Commerce in the Czech Republic

Václav Nekvapil vede od roku 2010 českou pobočku mezinárodní poradenské firmy CEC Government Relations. Vystudoval politologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a veřejnou správu a diplomacii na École Nationale d´Administration (ENA) ve Francii. V roce 2013 obhájil disertační práci na Univerzitě Karlově v oboru politologie. Před nástupem do CEC působil v neziskovém sektoru (místopředseda a ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky), ve státní správě (Úřad vlády, Poslanecká sněmovna) a v oblasti politického marketingu. Od roku 2012 působí jako předseda Asociace Public Affairs Agentur ČR (APAA), od roku 2018 je viceprezidentem Public Affairs Community of Europe (PACE). Je členem Policy Group British Chamber of Commerce in the Czech Republic.

Robert Němec

Partner, PRK Partners Praha

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Rovněž je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe a Chambers Global.

Jiří Nesrovnal

Vedoucí sekce DPPO, KDP ČR

Působí ve společnosti N-Consult; člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti (KANCL); vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013 a 2016; přednáší např. pro KA ČR, KDP ČR a Justiční akademii; spoluautor 10 publikací;člen redakční rady časopisu Daňový expert; specializuje se na DPPO a oblast daňové judikatury; člen Prezidia KDP ČR a vedoucí sekce DPPO u KDP ČR.

Tereza Petrášová

Deloitte Advisory s.r.o.

Tereza Petrášová se zaměřuje na zdanění právnických osob, zejména s ohledem na mezinárodní aspekty daňového práva a na daňové dopady transakcí. V Deloitte Advisory s.r.o. působí od roku 2008. V rámci své činnosti se věnuje také přednášení a kratší publikační činnosti. Vystudovala filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a veřejnou správu na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Université de Rennes v Bretani. Je registrovaným daňovým poradcem a členem IFA. Mluví anglicky a francouzsky.

Jiřina Procházková

Partnerka a advokátka, Deloitte Legal

Jiřina Procházková je ředitelkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal v Praze. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové právo a regulace státní podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů při daňových kontrolách a v následných správních a soudních řízeních, zejména v oblasti podvodů na DPH, odpočtu daně na výzkum a vývoj, grantů a pobídek.

Tomáš Prouza

Prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Tomáš Prouza (1973) je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR a evropského sdružení EuroCommerce. Narodil se v Ostravě, vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA na britské The Open University. V roce 2000 založil úspěšný server www.penize.cz, byl náměstkem ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a fiskální politiku, spoluzakládal největší finančně-poradenskou firmu Partners a několik let pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku. V lednu 2014 se vrátil do Prahy a působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Je vinohradským patriotem, má rád klasickou hudbu a operu a chilské Carmenere.

Hana Rýdlová

Šéfredaktorka, Bulletin advokacie/Advokátní deník

JUDr. Hana Rýdlová vystudovala PF UK v Praze a své vzdělání prohloubila studiem na univerzitě v německém Pasově. V současné době působí jako šéfredaktorka spojených redakcí ČAK - tištěného stavovského časopisu Bulletin advokacie a odborně zpravodajského webu Advokátní deník. Je členkou Výboru pro vnější vztahy ČAK a organizačního týmu celojustiční soutěže Právník roku.

Julian Toth

Ředitel Mezinárodního centra pro udržitelné finance

Julian Toth je provozním ředitelem Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC), pražského think-tanku zaměřeného na udržitelné finance v regionu střední a východní Evropy. Julian se specializuje na témata jako udržitelné investování, integrace ESG, nefinanční reporting a finanční politika EU. V rámci svých aktivit spolupracuje s několika soukromými i veřejnými institucemi v různých zemích v otázkách týkajících se přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Před touto rolí Julian strávil několik let v investiční společnosti BlackRock ve Velké Británii. Je držitelem magisterského titulu z ekologické ekonomie na University of Edinburgh a bakalářského titulu z business management.

Ondřej Trubač

Advokát, zástupce platformy Rozumné právo

Spoluzakladatel advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím v předních poradenských společnostech. Ve své praxi se věnuje zejména komplexní problematice daňového práva, především zastupování klientů ve sporech se správcem daně, ať už v daňovém řízení nebo ve správním a ústavním soudnictví. Dále se zaměřuje na trestní právo daňové, související problematiku účinné lítosti a trestní odpovědnost právnických osob. Poskytuje také poradenství obchodním společnostem v oblasti compliance. Pravidelně přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity a také přispívá do odborných publikací a dalších periodik, spolupořádá rovněž odborné konference (např. Trestní právo daňové).

Alžběta Vejvodová

Zástupce šéfredaktora, týdeník Ekonom

Vystudovala fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2006 se věnuje ekonomické a právní žurnalistice. Pracovala nejprve v České televizi, od roku 2016 působí v mediálním domě Economia. Zde vystřídala několik pozic, pracovala mimo jiné jako právní analytik týdeníku Ekonom a vedla odborný magazín Právní rádce. Nyní je zástupcem šéfredaktora týdeníku Ekonom, kde se věnuje ekonomicky a právně laděným tématům a má na starosti právní rubriku a právní přílohy.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo