Nominace předpisů, kolem kterých každý rok vedeme celospolečenskou debatu o kvalitách regulace pro podnikání, vybírá nominační rada sestavená z právníků, ekonomů, podnikatelů a zástupců partnerů Zákona roku. Rozdílný obor a místo působení členů nominační rady přináší do výběru nominací hodnotnou různorodost, která podněcuje kvalitu debaty. Členové nominační rady, ale i další osobnosti se pravidelně vyjadřují k připraveným nominacím i obecně k tématu regulace podnikání. Při výběru nominací je dbáno na identifikaci a zohlednění konfliktu zájmů například tam, kde se člen nominační rady podílel na tvorbě daného právního předpisu.

Členové Nominační rady Zákona roku 2021, v abecedním pořadí:

Tomáš Babáček

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M.

Právník, Deloitte Legal, Předseda NR

Advokát a partner v Deloitte Legal, vede skupinu Řešení regulovaných odvětví & daňových sporů. Radí v oblasti dodržování komplexních regulatorních požadavků na podnikání a s řešením dopadů podnikání na dotčené subjekty, zastupuje klienty v daňových řízeních. Zákon roku vede od jeho vzniku v roce 2009.

Kamil Blažek

Předseda, Legislativní rada malých a středních podniků

Kamil Blažek je předsedou Legislativní rady malých a středních podniků. Kamil absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a práva studoval také na Právnické fakultě University v Regensburgu. Profesí je právník a advokát a intenzivně se rovněž věnuje investicím a strategickému poradenství. Specializuje se na obchodní právo, fúze a akvizice, nemovitosti, energetiku a infrastrukturu, zahraniční investice, výstavbu a životní prostředí. Je partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar v Praze s více než 25 lety zkušeností s právním poradenstvím. Od 1991 pracoval v První pražské komerční a právní kanceláři, pak v advokátní kanceláři Pelikánová, Voršilka, Zoufalý & partneři, od roku 2000 pak v globální právní firmě Linklaters a v roce 2008 spoluzaložil advokátní kancelář Kinstellar. Kamil pravidelně přednáší o aktuálních otázkách obchodního, nemovitostního a energetického práva, je spoluautorem komentáře k českému energetickému zákonu a publikoval řadu článků v oboru energetiky. Kamil je mj. předsedou Sdružení pro zahraniční investice – AFI, členem představenstva České advokátní komory. Mezi jeho zájmy patří mj. literatura, moderní umění, cestování, víno a rugby. Hovoří česky, anglicky, německy a rusky.

JUDr. Marie Brejchová, LL.M

Unie podnikových právníků ČR, z.s., právník PRE, a.s.

Marie Brejchová je dlouholetou podnikovou právničkou společnosti Pražská energetika, a.s., a prezidentkou Unie podnikových právníků ČR.

Miroslav Chochola

Předseda představenstva, EPRAVO.CZ

Miroslav Chochola je předsedou představenstva ryze české společnosti EPRAVO.CZ, a.s., kterou spoluzaložil v roce 1999. Společnost je předním českým poskytovatelem online právní informatiky a leaderem na trhu online právnického vzdělávání, odborných konferencí a seminářů. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, Nottingham Trent University a Brno International Business School.

Monika Čírtková

Advokátka, vlastní praxe

Advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory od r. 2005. Působí v Kolíně, ve své praxi se zaměřuje na právo občanské, obchodní, daňové a rovněž na obhajoby v trestních věcech.

Mgr. Martin Drtina

Šéfredaktor, Právní rádce

Novinář, dříve v Českém rozhlase, nyní v Právním rádci. Dlouhodobě se věnuje právu a justici. Témata z této oblasti zpracovává i pro Hospodářské noviny a týdeník Ekonom.

Ing. Radek Hacaperka

Generální ředitel , CECED CZ

Od roku 1993 se pohybuje v oblasti prodeje domácích spotřebičů. Nyní GŘ sdružení CECED CZ. Nejdříve pracoval pro velkoobchodní společnost ELOMET, která na českém trhu prodávala výrobky Braun, Rowenta, Siemens, Schneider, Moulinex a další. Následně pro Groupe SEB, kde zastupoval značky Rowenta a Tefal. Od roku 2003 zastával post obchodního ředitele BSH domácí spotřebiče, kde úspěšně budoval postavení značek Bosch, Siemens a Gaggenau na českém a slovenském trhu.

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.

Štěpán Holub

Právník

Advokát, mediátor. Zaměřuje na mezigenerační plánování rodinného majetku a majetkové struktury v ČR a zahraničí. Člen předsednictva PRIAC - Mezinárodního rozhodčího soud při Českomoravské komoditní burze.

Mgr. Jan Januš

Šéfredaktor Mladého světa a Lawyers & Business ve společnosti Vydavatelství A 11

Jan Januš v minulosti zastával post šéfredaktora měsíčníku Právní radce vydavatelství Economia, kde také působil jako právní analytik týdeníku Ekonom. Mimo jiné psal do Hospodářských novin a v Lidových novinách vedl přílohu Právo a justice, později také ekonomický magazín Index LN. Za sérii profilů kandidátů na soudce Ústavního soudu byl spolunominován na Novinářskou cenu. Je hlavním autorem knihy Kurz právní sebeobrany. Pracoval pro advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný. Jeho texty byly rovněž publikovány v časopisech Soudce, Bankovnictví, Moderní obec, Komorní listy, Živá historie, History revue či Epocha. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a věnoval se i studiu historii na Filozofické fakultě UK v Praze.

Mgr. Veronika Ježková

Ředitelka, Pro bono aliance

V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od tohoto roku aktivně působila v oblasti advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2007 jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Od srpna 2016 je též ředitelkou organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.

Mgr. Pavel Jiříček

Právník, Transparency International

Pavel Jiříček absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a poté dva roky pracoval v obecní samosprávě, kde se především zaměřoval na majetkoprávní agendu. Poté pracoval pět let v advokacii, kde se věnoval prakticky všem oblastem práva a od listopadu 2018 působí v nevládní neziskové organizaci Transparency International.

Mgr. Soňa Jonášová

Zakladatelka a ředitelka, Institut cirkulární ekonomiky

Soňa Jonášová absolvovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě. Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, „cradle to cradle“ systémy, cirkulární ekonomiku a networking v podobě možnosti stáží pro studenty vysokých škol. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity, PR, vzdělávací aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami. Sama zastává heslo, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe“.

Mgr. František Korbel, Ph.D

Právník, Havel, Holásek & Partners

Advokát a partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners; vysokoškolský učitel na Právnické fakultě UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; lektor Justiční akademie; zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky; jako bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu řídil projekt rekodifikace soukromého práva.

Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA

FCCA, MBA, Deloitte Advisory s.r.o.

Radka Mašková je ředitelkou v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Paní Mašková se specializuje na poradenské služby a zajišťování souladu s legislativními požadavky v oblasti daně z přidané hodnoty a správy daní. Má dlouholetou praxi s poskytováním služeb místním i nadnárodním klientům působícím na českém trhu. Paní Mašková je členkou Komory daňových poradců České republiky. Získala rozsáhlé zkušenosti při vedení řady projektů v oblasti nepřímých a přímých daní pro lokální i mezinárodní společnosti Hovoří plynně anglicky, česky, italsky a německy.

Ing. Alois Míka

Ing. Alois Míka se pohybuje od roku 1993 v oblasti energetiky, M&A transakcí, správy majetku a private equity investic. Nejprve pracoval jako partner společnosti EPIC, a.s. a od roku 2015 pracuje v ČSOB Advisory, a.s. Kromě poradenské činnosti v rámci ČSOB Advisory působí i jako energetický expert pro ČSOB.

Ladislav Minčič

Ředitel odboru legislativy, práva a analýz HK ČR

Vystudoval matematické modelování a obhájil disertaci na Fakultě numerické matematiky a kybernetiky Lomonosovy Moskevské stání univerzity, v 90. letech absolvoval stáže na Harvardově univerzitě v USA, v roce 2005 absolvoval studium MBA na Finanční akademii v Moskvě. Během své praxe působil jako stážista ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, později i jako interní aspirant na Lomonosovově Moskevské státní univerzitě. V letech 1988 – 2002 pracoval na Federálním ministerstvu financí resp. Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2003 pracoval v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční bance v Moskvě, kde se v letech 2006-2007 stal místopředsedou představenstva. V letech 2010 – 2014 působil na Ministerstvu financí České republiky jako 1. náměstek ministra, odpovědný za daně a cla.

Mgr. Ivona Mottlová

Svaz měst a obcí ČR

Ivona Mottlová absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Ve svém profesním životě se od počátku pohybuje v oblasti veřejné správy. Má zkušenosti z katastrálního úřadu, magistrátu i krajského úřadu. Na Svazu měst a obcí ČR pracuje od roku 2017, aktuálně jako ředitelka Legislativní a právní sekce.

Václav Nekvapil

Václav Nekvapil vede od roku 2010 českou pobočku mezinárodní poradenské firmy CEC Government Relations. Vystudoval politologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a veřejnou správu a diplomacii na École Nationale d´Administration (ENA) ve Francii. V roce 2013 obhájil disertační práci na Univerzitě Karlově v oboru politologie. Před nástupem do CEC působil v neziskovém sektoru (místopředseda a ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky), ve státní správě (Úřad vlády, Poslanecká sněmovna) a v oblasti politického marketingu. Od roku 2012 působí jako předseda Asociace Public Affairs Agentur ČR (APAA), od roku 2018 je viceprezidentem Public Affairs Community of Europe (PACE). Je členem Policy Group British Chamber of Commerce in the Czech Republic.

JUDr. Robert Němec LL.M.

Partner, PRK Partners Praha

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Rovněž je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe a Chambers Global.

Jiří Nesrovnal

Vedoucí sekce DPPO, KDP ČR

Působí ve společnosti N-Consult; člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti (KANCL); vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013 a 2016; přednáší např. pro KA ČR, KDP ČR a Justiční akademii; spoluautor 10 publikací;člen redakční rady časopisu Daňový expert; specializuje se na DPPO a oblast daňové judikatury; člen Prezidia KDP ČR a vedoucí sekce DPPO u KDP ČR.

Ing. Mgr. Tereza Petrášová

Deloitte Advisory s.r.o.

Tereza Petrášová se zaměřuje na zdanění právnických osob, zejména s ohledem na mezinárodní aspekty daňového práva a na daňové dopady transakcí. V Deloitte Advisory s.r.o. působí od roku 2008. V rámci své činnosti se věnuje také přednášení a kratší publikační činnosti. Vystudovala filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a veřejnou správu na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Université de Rennes v Bretani. Je registrovaným daňovým poradcem a členem IFA. Mluví anglicky a francouzsky.

JUDr. Barbara Pořízková

Místopředsedkyně, Nejvyšší správní soud

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně. Od roku 2001 se v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers specializovala na daňové spory. V roce 2006 byla jmenována soudkyní a přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu, je předsedkyní devátého senátu a členkou rozšířeného senátu. Věnuje se přednáškové činnosti, je dlouholetou lektorkou KDP ČR a KDP SR. V roce 2017 získala ocenění právník roku v oboru finanční právo. V říjnu roku 2018 byla prezidentem republiky jmenována místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu.

Ing. Tomáš Prouza, MBA

Prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Tomáš Prouza (1973) je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR a evropského sdružení EuroCommerce. Narodil se v Ostravě, vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA na britské The Open University. V roce 2000 založil úspěšný server www.penize.cz, byl náměstkem ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a fiskální politiku, spoluzakládal největší finančně-poradenskou firmu Partners a několik let pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku. V lednu 2014 se vrátil do Prahy a působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Je vinohradským patriotem, má rád klasickou hudbu a operu a chilské Carmenere.

JUDr. Hana Rýdlová

Šéfredaktorka, Bulletin advokacie/Advokátní deník

JUDr. Hana Rýdlová vystudovala PF UK v Praze a své vzdělání prohloubila studiem na univerzitě v německém Pasově. V současné době působí jako šéfredaktorka spojených redakcí ČAK - tištěného stavovského časopisu Bulletin advokacie a odborně zpravodajského webu Advokátní deník. Je členkou Výboru pro vnější vztahy ČAK a organizačního týmu celojustiční soutěže Právník roku.

JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD

Soudce, Nejvyšší správní soud ČR

Politolog a právník, je od roku 2004 soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS). Působí mj. v rozšířeném a kompetenčním senátu NSS. Přednáší a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, svobodného přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva.

Mgr. Jan Slanina

Česká leasingová a finanční asociace

Mgr. Jan Slanina vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001). Studoval také na Université Libre de Bruxelles. Po absolvování nastoupil do Československé obchodní banky, a. s., kde se na manažerských pozicích věnoval nejprve řízení úvěrového rizika úvěrů pro obyvatelstvo a později produktovému řízení úvěrů pro obyvatelstvo a malé a střední podniky. V této době se také podílel na práci Komise pro spotřebitelské otázky České bankovní asociace. Jako ředitel vnějších vztahů a compliance Společnosti pro informační databáze, a. s., se zabýval rozvojem databází sloužících k ověřování bonity a důvěryhodnosti spotřebitelů a podnikatelských subjektů. Od roku 2013 spolupracuje s Českou leasingovou a finanční asociací. Věnuje se též přednáškové a publikační činnosti.

Radek Špicar, M.Phil

Víceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Absolventem Univerzity Karlovy v Praze a University of Cambridge. V minulosti působil jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku a později coby ředitel pro vnější vztahy Auto Škoda nebo ředitel think-tanku Aspen Institute Prague. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a obchodu. V akademické oblasti se Radek Špicar věnuje společenské odpovědnosti podniků a ekonomické diplomacii.

JUDr. Irena Trunečková

Advokát, The Czech institute of Directors

Irena Trunečková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, specializaci obchodní právo, fúze a akvizice, řízení a správa společnosti. Od roku 2007 pracovala ve Skupině ČEZ, kde byla zodpovědná za realizaci corporate governance v zahraničních akvizicích. Byla předsedkyní několika dozorčích rad. V letech 2014-2017 pracovala pro Sberbank, kde měla na starosti vztahy s dozorčí radou, akcionáři, regulátorem a odpovídala za systém vnitřních předpisů banky. V dubnu 2017 nastoupila do společnosti Honeywell jako Corporate Legal Counsel, kde odpovídala za správu majetkových účastí v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Benelux, CEE regionu a počas i v Africe. Je členem kontrolní komise The Czech Institute of Directors, neziskové organizace přispívající k prosazení standardů nejlepší praxe při správě společností do činnosti představenstev a dozorčích rad. Hovoří anglicky, francouzsky, rusky. V současné době působí jako advokát.

Ing. Alžběta Vejvodová

Zástupce šéfredaktora, týdeník Ekonom

Vystudovala fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2006 se věnuje ekonomické a právní žurnalistice. Pracovala nejprve v České televizi, od roku 2016 působí v mediálním domě Economia. Zde vystřídala několik pozic, pracovala mimo jiné jako právní analytik týdeníku Ekonom a vedla odborný magazín Právní rádce. Nyní je zástupcem šéfredaktora týdeníku Ekonom, kde se věnuje ekonomicky a právně laděným tématům a má na starosti právní rubriku a právní přílohy.

Ing. Vilém Žák

Ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

Ing. Vilém Žák má za sebou více jak čtvrt století trvající kariéru v environmentální oblasti. Za zmínku stojí dlouhodobá působnost v dozorčí radě vodárenské společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., působení v roli náměstka hejtmana na Středočeském kraji či působení v poradní funkci na Ministerstvu životního prostředí nebo ve funkci statutárního náměstka na Ministerstvu zemědělství. Před příchodem do SOVAK ČR působil řadu let v expertní roli pro společnost Deloitte.

JUDr. Lukáš Zapletal

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Public Affairs, Communication, Sustainability, Legal and Security Director; Code Compliance Officer; člen nejužšího vedení společnosti. Absolvent mj. King´s College London (EU Competition law), držitel ocenění Deloitte Legal Disruptions Award 2020

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo