Nominace předpisů, kolem kterých každý rok vedeme celospolečenskou debatu o kvalitách regulace pro podnikání, vybírá nominační rada sestavená z právníků, ekonomů, podnikatelů a zástupců partnerů Zákona roku. Rozdílný obor a místo působení členů nominační rady přináší do výběru nominací hodnotnou různorodost, která podněcuje kvalitu debaty. Členové nominační rady, ale i další osobnosti se pravidelně vyjadřují k připraveným nominacím i obecně k tématu regulace podnikání. Při výběru nominací je dbáno na identifikaci a zohlednění konfliktu zájmů například tam, kde se člen nominační rady podílel na tvorbě daného právního předpisu.

Členové Nominační rady Zákona roku v abecedním pořadí:

Kamil Blažek

Předseda, Legislativní rada malých a středních podniků

Kamil Blažek je předsedou Legislativní rady malých a středních podniků. Kamil absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a práva studoval také na Právnické fakultě University v Regensburgu. Profesí je právník a advokát a intenzivně se rovněž věnuje investicím a strategickému poradenství. Specializuje se na obchodní právo, fúze a akvizice, nemovitosti, energetiku a infrastrukturu, zahraniční investice, výstavbu a životní prostředí. Je partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar v Praze s více než 25 lety zkušeností s právním poradenstvím. Od 1991 pracoval v První pražské komerční a právní kanceláři, pak v advokátní kanceláři Pelikánová, Voršilka, Zoufalý & partneři, od roku 2000 pak v globální právní firmě Linklaters a v roce 2008 spoluzaložil advokátní kancelář Kinstellar. Kamil pravidelně přednáší o aktuálních otázkách obchodního, nemovitostního a energetického práva, je spoluautorem komentáře k českému energetickému zákonu a publikoval řadu článků v oboru energetiky. Kamil je mj. předsedou Sdružení pro zahraniční investice – AFI, členem představenstva České advokátní komory. Mezi jeho zájmy patří mj. literatura, moderní umění, cestování, víno a rugby. Hovoří česky, anglicky, německy a rusky.

JUDr. Marie Brejchová, LL.M

Prezidentka Unie podnikových právníků ČR

Marie Brejchová je prezidentkou Unie podnikových právníků ČR. V čele Unie stojí už od roku 2007. Současně je dlouholetou podnikovou právničkou společnosti Pražská energetika, a.s. Externě vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a spolupracuje s Ústavem práva a technologií MU. Je také členkou platformy Rozumné právo.

František Chaloupecký

Viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy

Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 2005. Nejdříve jako zástupce členské firmy DOSTAV Praha a.s., později v poradenských strukturách Svazu (Grémium členských firem, Expertní týmy apod.). V roce 2008 byl kooptován za člena představenstva SP ČR, pro funkční období 2015–2019 byl zvolen jako jeden z viceprezidentů SP ČR. Je také předsedou představenstva společnosti DOSTAV Praha a.s. Odborné zázemí Ing. Chaloupeckého souvisí s jeho dlouhodobým působením v řídících funkcích firem i s jeho vlastními podnikatelskými aktivitami. Rozsáhlé zkušenosti v podnikání nabyl v letech 1992–2014, kdy působil v řadě představenstev, dozorčích radách, nebo jako jednatel společností (mj. Sigma Lutín a.s., České přístavy a.s.).

Miroslav Chochola

Předseda představenstva, EPRAVO.CZ

Miroslav Chochola je předsedou představenstva ryze české společnosti EPRAVO.CZ, a.s., kterou spoluzaložil v roce 1999. Společnost je předním českým poskytovatelem online právní informatiky a leaderem na trhu online právnického vzdělávání, odborných konferencí a seminářů. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, Nottingham Trent University a Brno International Business School.

Monika Čírtková

Advokátka, vlastní praxe

Advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory od r. 2005. Působí v Kolíně, ve své praxi se zaměřuje na právo občanské, obchodní, daňové a rovněž na obhajoby v trestních věcech.

Mgr. Martin Drtina

Šéfredaktor, Právní rádce

Novinář, dříve v Českém rozhlase, nyní v Právním rádci. Dlouhodobě se věnuje právu a justici. Témata z této oblasti zpracovává i pro Hospodářské noviny a týdeník Ekonom.

Ing. Radek Hacaperka

Generální ředitel , CECED CZ

Od roku 1993 se pohybuje v oblasti prodeje domácích spotřebičů. Nyní GŘ sdružení CECED CZ. Nejdříve pracoval pro velkoobchodní společnost ELOMET, která na českém trhu prodávala výrobky Braun, Rowenta, Siemens, Schneider, Moulinex a další. Následně pro Groupe SEB, kde zastupoval značky Rowenta a Tefal. Od roku 2003 zastával post obchodního ředitele BSH domácí spotřebiče, kde úspěšně budoval postavení značek Bosch, Siemens a Gaggenau na českém a slovenském trhu.

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.

Ondřej Hergesell

Štěpán Holub

Právník

Advokát, mediátor. Zaměřuje na mezigenerační plánování rodinného majetku a majetkové struktury v ČR a zahraničí. Člen předsednictva PRIAC - Mezinárodního rozhodčího soud při Českomoravské komoditní burze.

Mgr. Peter Hrbik

právník, Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Peter Hrbik absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a následně působil v oblasti advokacie v Bratislavě. Od roku 2013 vede právní oddělení Česko-německé obchodní a průmyslové komory a zaměřuje se především na poradenství německým investorům při vstupu do ČR a problematiku přeshraničního vysílání zaměstnanců a poskytování služeb v rámci EU. Od roku 2019 působí také jako reprezentant přístavů Brémy a Bremerhaven v ČR.

Mgr. Jan Januš

Šéfredaktor

Jan Januš je šéfredaktorem magazínů Lawyers & Business a Mladý svět ve vydavatelství A 11, věnuje se konzultační činnosti a je rovněž spolupracovníkem Českého rozhlasu Plus. Působil také ve vedení názorového webu Info.cz, kde založil a vedl právní sekci, stejně jako například Magazín I či moderoval podcast Jízda dějinami. V Lidových novinách řídil přílohu Právo a justice a ekonomický magazín Index LN. Byl rovněž šéfredaktorem časopisu Právní rádce vydavatelství Economia, kde rovněž působil jako hlavní právní analytik celého vydavatelství a psal rovněž pro týdeník Ekonom či Hospodářské noviny. Za sérii profilů kandidátů na soudce Ústavního soudu byl spolunominován na Novinářskou cenu. Je hlavním autorem knih Kurz právní sebeobrany a Tresty budoucnosti a také knižního rozhovoru s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou Lékař zdravého rozumu.

Mgr. Veronika Ježková

Ředitelka, Pro bono aliance

V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od tohoto roku aktivně působila v oblasti advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2007 jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Od srpna 2016 je též ředitelkou organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.

Mgr. Pavel Jiříček

Právník, Transparency International

Pavel Jiříček absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a poté dva roky pracoval v obecní samosprávě, kde se především zaměřoval na majetkoprávní agendu. Poté pracoval pět let v advokacii, kde se věnoval prakticky všem oblastem práva a od listopadu 2018 působí v nevládní neziskové organizaci Transparency International.

Olga Kaizar

Olga Kaizar je advokát, Partner a vedoucí nemovitostního týmu v Deloitte Legal v České republice s více než 18 lety zkušeností v oblasti nemovitostního práva. Před působením v Deloitte Legal poskytovala právní podporu přední středoevropské nemovitostní a investiční skupině, zejména v oblasti mezinárodních M&A transakcí a financování. V rámci své praxe Olga spojuje inovativní technologie dohromady s jejími obchodními zkušenostmi s cílem poskytnout klientům moderní a holistická řešení, která přesahují tradiční právní služby.

Mgr. František Korbel, Ph.D

Právník, Havel & Partners

Advokát a partner advokátní kanceláře Havel & Partners; vysokoškolský učitel na Právnické fakultě UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; lektor Justiční akademie; zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky; jako bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu řídil projekt rekodifikace soukromého práva.

Jaroslav Kramer

Zakladatel agentury Cover Story se po absolvování pražských práv usadil v médiích. Jako novinář prošel Českou televizí, Lidovými novinami a Epravo.cz. Působil jako šéfredaktor magazínu Právní rádce nebo produktový manažer týdeníku Ekonom. Na INFO.CZ vede sekci Právo.

Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA

FCCA, MBA, Deloitte Advisory s.r.o.

Radka Mašková je ředitelkou v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Paní Mašková se specializuje na poradenské služby a zajišťování souladu s legislativními požadavky v oblasti daně z přidané hodnoty a správy daní. Má dlouholetou praxi s poskytováním služeb místním i nadnárodním klientům působícím na českém trhu. Paní Mašková je členkou Komory daňových poradců České republiky. Získala rozsáhlé zkušenosti při vedení řady projektů v oblasti nepřímých a přímých daní pro lokální i mezinárodní společnosti Hovoří plynně anglicky, česky, italsky a německy.

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA

Hospodářská komora ČR

Matematik, ekonom a legislativec. Studoval na Lomonosovově Moskevské stání univerzitě, absolvoval stáže na Harvardově univerzitě v USA. Pracoval na různých pozicích na ministerstvu financí, které mj. zastupoval v mezinárodních bankách. V posledních letech řídí odbor legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR.

Mgr. Ivona Mottlová

Svaz měst a obcí ČR

Ivona Mottlová absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Ve svém profesním životě se od počátku pohybuje v oblasti veřejné správy. Má zkušenosti z katastrálního úřadu, magistrátu i krajského úřadu. Na Svazu měst a obcí ČR pracuje od roku 2017, aktuálně jako ředitelka Legislativní a právní sekce.

Václav Nekvapil

Václav Nekvapil vede od roku 2010 českou pobočku mezinárodní poradenské firmy CEC Government Relations. Vystudoval politologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a veřejnou správu a diplomacii na École Nationale d´Administration (ENA) ve Francii. V roce 2013 obhájil disertační práci na Univerzitě Karlově v oboru politologie. Před nástupem do CEC působil v neziskovém sektoru (místopředseda a ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky), ve státní správě (Úřad vlády, Poslanecká sněmovna) a v oblasti politického marketingu. Od roku 2012 působí jako předseda Asociace Public Affairs Agentur ČR (APAA), od roku 2018 je viceprezidentem Public Affairs Community of Europe (PACE). Je členem Policy Group British Chamber of Commerce in the Czech Republic.

JUDr. Robert Němec LL.M.

Partner, PRK Partners Praha

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Rovněž je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe a Chambers Global.

Jiří Nesrovnal

Vedoucí sekce DPPO, KDP ČR

Působí ve společnosti N-Consult; člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti (KANCL); vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013 a 2016; přednáší např. pro KA ČR, KDP ČR a Justiční akademii; spoluautor 10 publikací;člen redakční rady časopisu Daňový expert; specializuje se na DPPO a oblast daňové judikatury; člen Prezidia KDP ČR a vedoucí sekce DPPO u KDP ČR.

Ing. Mgr. Tereza Petrášová

Deloitte Advisory s.r.o.

Tereza Petrášová se zaměřuje na zdanění právnických osob, zejména s ohledem na mezinárodní aspekty daňového práva a na daňové dopady transakcí. V Deloitte Advisory s.r.o. působí od roku 2008. V rámci své činnosti se věnuje také přednášení a kratší publikační činnosti. Vystudovala filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a veřejnou správu na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Université de Rennes v Bretani. Je registrovaným daňovým poradcem a členem IFA. Mluví anglicky a francouzsky.

JUDr. Barbara Pořízková

Místopředsedkyně, Nejvyšší správní soud

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně. Od roku 2001 se v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers specializovala na daňové spory. V roce 2006 byla jmenována soudkyní a přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu, je předsedkyní devátého senátu a členkou rozšířeného senátu. Věnuje se přednáškové činnosti, je dlouholetou lektorkou KDP ČR a KDP SR. V roce 2017 získala ocenění právník roku v oboru finanční právo. V říjnu roku 2018 byla prezidentem republiky jmenována místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu.

Jiřina Procházková

Partnerka a advokátka, Deloitte Legal

Jiřina Procházková je ředitelkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal v Praze. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové právo a regulace státní podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů při daňových kontrolách a v následných správních a soudních řízeních, zejména v oblasti podvodů na DPH, odpočtu daně na výzkum a vývoj, grantů a pobídek.

Ing. Tomáš Prouza, MBA

Prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Tomáš Prouza (1973) je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR a evropského sdružení EuroCommerce. Narodil se v Ostravě, vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA na britské The Open University. V roce 2000 založil úspěšný server www.penize.cz, byl náměstkem ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a fiskální politiku, spoluzakládal největší finančně-poradenskou firmu Partners a několik let pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku. V lednu 2014 se vrátil do Prahy a působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Je vinohradským patriotem, má rád klasickou hudbu a operu a chilské Carmenere.

JUDr. Hana Rýdlová

Šéfredaktorka, Bulletin advokacie/Advokátní deník

JUDr. Hana Rýdlová vystudovala PF UK v Praze a své vzdělání prohloubila studiem na univerzitě v německém Pasově. V současné době působí jako šéfredaktorka spojených redakcí ČAK - tištěného stavovského časopisu Bulletin advokacie a odborně zpravodajského webu Advokátní deník. Je členkou Výboru pro vnější vztahy ČAK a organizačního týmu celojustiční soutěže Právník roku.

JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD

Soudce, Nejvyšší správní soud ČR

Politolog a právník, je od roku 2004 soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS). Působí mj. v rozšířeném a kompetenčním senátu NSS. Přednáší a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, svobodného přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva.

Julian Toth

Julian Toth je provozním ředitelem Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC), pražského think-tanku zaměřeného na udržitelné finance v regionu střední a východní Evropy. Julian se specializuje na témata jako udržitelné investování, integrace ESG, nefinanční reporting a finanční politika EU. V rámci svých aktivit spolupracuje s několika soukromými i veřejnými institucemi v různých zemích v otázkách týkajících se přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Před touto rolí Julian strávil několik let v investiční společnosti BlackRock ve Velké Británii. Je držitelem magisterského titulu z ekologické ekonomie na University of Edinburgh a bakalářského titulu z business management.

JUDr. Irena Trunečková

Advokát, The Czech institute of Directors

Irena Trunečková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, specializaci obchodní právo, fúze a akvizice, řízení a správa společnosti. Od roku 2007 pracovala ve Skupině ČEZ, kde byla zodpovědná za realizaci corporate governance v zahraničních akvizicích. Byla předsedkyní několika dozorčích rad. V letech 2014-2017 pracovala pro Sberbank, kde měla na starosti vztahy s dozorčí radou, akcionáři, regulátorem a odpovídala za systém vnitřních předpisů banky. V dubnu 2017 nastoupila do společnosti Honeywell jako Corporate Legal Counsel, kde odpovídala za správu majetkových účastí v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Benelux, CEE regionu a počas i v Africe. Je členem kontrolní komise The Czech Institute of Directors, neziskové organizace přispívající k prosazení standardů nejlepší praxe při správě společností do činnosti představenstev a dozorčích rad. Hovoří anglicky, francouzsky, rusky. V současné době působí jako advokát.

Ing. Alžběta Vejvodová

Zástupce šéfredaktora, týdeník Ekonom

Vystudovala fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2006 se věnuje ekonomické a právní žurnalistice. Pracovala nejprve v České televizi, od roku 2016 působí v mediálním domě Economia. Zde vystřídala několik pozic, pracovala mimo jiné jako právní analytik týdeníku Ekonom a vedla odborný magazín Právní rádce. Nyní je zástupcem šéfredaktora týdeníku Ekonom, kde se věnuje ekonomicky a právně laděným tématům a má na starosti právní rubriku a právní přílohy.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo