Redakce 

Zákon roku

Organizátor Projektu Zákon roku Deloitte Legal nejen radí podnikatelům jak být v souladu s platným právním řádem, ale také jak inovovat a růst. Regulace významně ovlivňuje podmínky pro rozvoj podnikaní, a proto nepodceňujeme důležitost diskusí o kvalitě regulace, naopak se jimi inspirujeme a i díky Vám a Vašim názorům kultivujeme prostředí pro podnikání. Zákon roku funguje již desátým rokem právě na bázi debat a výměny názorů o vybraných tématech důležitých pro podnikání. Mimo jiné o zákonech přednášíme, píšeme publikace, tedy vysvětlujeme a upozorňujeme na konkrétní potřeby či vyzdvihujeme pozitivní příklady aktuální legislativy.


Martin Bohuslav

Advokát, Deloitte Legal

Partner a vedoucí týmu soukromého práva společnosti Deloitte Legal. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v advokátní kanceláři Deloitte Legal (dříve Ambruz & Dark) pracuje od roku 2003. Martin se zaměřuje především na rozvoj technologických služeb, poskytování právních služeb domácím i mezinárodním klientům a vedení komplexních transakcí, stavebních i technologických projektů a restrukturalizací. Mezi jeho klienty patří stavební firmy, realitní investoři a developeři, technologické společnosti, místní samosprávy a další veřejné subjekty, obchodní řetězce (kromě potravinových) a výrobci a distributoři v dalších odvětvích. Martin je advokátem a členem České advokátní komory.


František Chaloupecký

Viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy

Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 2005. Nejdříve jako zástupce členské firmy DOSTAV Praha a.s., později v poradenských strukturách Svazu (Grémium členských firem, Expertní týmy apod.). V roce 2008 byl kooptován za člena představenstva SP ČR, pro funkční období 2015–2019 byl zvolen jako jeden z viceprezidentů SP ČR. Je také předsedou představenstva společnosti DOSTAV Praha a.s. Odborné zázemí Ing. Chaloupeckého souvisí s jeho dlouhodobým působením v řídících funkcích firem i s jeho vlastními podnikatelskými aktivitami. Rozsáhlé zkušenosti v podnikání nabyl v letech 1992–2014, kdy působil v řadě představenstev, dozorčích radách, nebo jako jednatel společností (mj. Sigma Lutín a.s., České přístavy a.s.).


Miroslav Chochola

Předseda představenstva, EPRAVO.CZ

Miroslav Chochola je předsedou představenstva ryze české společnosti EPRAVO.CZ, a.s., kterou spoluzaložil v roce 1999. Společnost je předním českým poskytovatelem online právní informatiky a leaderem na trhu online právnického vzdělávání, odborných konferencí a seminářů. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, Nottingham Trent University a Brno International Business School.


Monika Čírtková

Advokátka, vlastní praxe

Advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory od r. 2005. Působí v Kolíně, ve své praxi se zaměřuje na právo občanské, obchodní, daňové a rovněž na obhajoby v trestních věcech.


Kryštof Dosoudil

advokát, Deloitte Legal

Kryštof Dosoudil je advokátem v Deloitte Legal, kde působí od roku 2018. Je členem nemovitostního týmu a zaměřuje se na stavební právo a právo životního prostředí, zejména vodní právo. V rámci své praxe se Kryštof podílel také na poskytování právního poradenství spojeného s nájemními smlouvami a nemovitostními transakcemi včetně due dilligence. V minulosti se dále věnoval právu zadávání veřejných zakázek a poradenství v oblasti odpadového hospodářství. Kryštof poskytuje právní služby jak soukromým společnostem a investorům, tak subjektům z veřejného sektoru.


Ing. Radek Hacaperka

Generální ředitel , CECED CZ

Od roku 1993 se pohybuje v oblasti prodeje domácích spotřebičů. Nyní GŘ sdružení CECED CZ. Nejdříve pracoval pro velkoobchodní společnost ELOMET, která na českém trhu prodávala výrobky Braun, Rowenta, Siemens, Schneider, Moulinex a další. Následně pro Groupe SEB, kde zastupoval značky Rowenta a Tefal. Od roku 2003 zastával post obchodního ředitele BSH domácí spotřebiče, kde úspěšně budoval postavení značek Bosch, Siemens a Gaggenau na českém a slovenském trhu.


Marek Hlavica

Výkonný ředitel, AKA

Začínal jako novinář v Mladém světě, kde po devíti letech končil jako předseda představenstva a ředitel stejnojmenného vydavatelství. Ve funkci ředitele marketingu a PR TV Nova se krátce podílel na startu této soukromé televize. Pět let vedl jako managing partner PR agenturu Impact (dnes Pleon Impact). V roce 2000 přešel na stranu klienta a ve vysokých manažerských funkcích vedl komunikaci společností Philip Morris, Citibank, ČEZ a Plzeňský Prazdroj. Od roku 2010 řídí mezinárodní festival reklamy PIAF. Současně poskytuje konzultace v oblasti komunikace soukromým společnostem i veřejným institucím. Od roku 2016 je výkonným předsedou AKA.


Alžběta Honsová


Jan Januš

Šéfredaktor Lawyers & Business a Mladý svět

Jan Januš je šéfredaktorem magazínů Lawyers & Business a Mladý svět ve vydavatelství A 11, věnuje se konzultační činnosti a je rovněž spolupracovníkem Českého rozhlasu Plus. Působil také ve vedení názorového webu Info.cz, kde založil a vedl právní sekci, stejně jako například Magazín I či moderoval podcast Jízda dějinami. V Lidových novinách řídil přílohu Právo a justice a ekonomický magazín Index LN. Byl rovněž šéfredaktorem časopisu Právní rádce vydavatelství Economia, kde rovněž působil jako hlavní právní analytik celého vydavatelství a psal rovněž pro týdeník Ekonom či Hospodářské noviny. Za sérii profilů kandidátů na soudce Ústavního soudu byl spolunominován na Novinářskou cenu. Je hlavním autorem knih Kurz právní sebeobrany a Tresty budoucnosti a také knižního rozhovoru s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou Lékař zdravého rozumu.


Veronika Ježková

Ředitelka, Pro bono aliance

V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od tohoto roku aktivně působila v oblasti advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2007 jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Od srpna 2016 je též ředitelkou organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.


Jiřina Jílková

Předsedkyně, Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády ČR

Jiřina Jílková je profesorkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde vyučuje kurzy environmentální politiky a regulace, a prorektorkou pro výzkum na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Její výzkumná a poradenská činnost se zaměřuje především na oblast veřejné politiky a regulace. V průběhu let působila jako konzultantka různých národních a mezinárodních vládních orgánů včetně Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, EU a OECD. Mimo jiné je také členem Rady pro regulační dopady (RIAB) České republiky.


Mgr. Pavel Jiříček

Právník, Transparency International

Pavel Jiříček absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a poté dva roky pracoval v obecní samosprávě, kde se především zaměřoval na majetkoprávní agendu. Poté pracoval pět let v advokacii, kde se věnoval prakticky všem oblastem práva a od listopadu 2018 působí v nevládní neziskové organizaci Transparency International.


Mgr. Soňa Jonášová

Zakladatelka a ředitelka, Institut cirkulární ekonomiky

Soňa Jonášová absolvovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě. Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, „cradle to cradle“ systémy, cirkulární ekonomiku a networking v podobě možnosti stáží pro studenty vysokých škol. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity, PR, vzdělávací aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami. Sama zastává heslo, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe“.


David Karabec

Advokát, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

David Karabec působí jako advokát v Praze. Aktivně se zabývá publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a nekalou soutěž. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a průmyslová práva na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslových práv, licencí, ochraně know-how, obchodního tajemství a nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva před soudy.


František Korbel

Právník, Havel & Partners

Advokát a partner advokátní kanceláře Havel & Partners; vysokoškolský učitel na Právnické fakultě UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; lektor Justiční akademie; zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky; jako bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu řídil projekt rekodifikace soukromého práva.


Jiří Nesrovnal

Vedoucí sekce DPPO, KDP ČR

Působí ve společnosti N-Consult; člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti (KANCL); vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013 a 2016; přednáší např. pro KA ČR, KDP ČR a Justiční akademii; spoluautor 10 publikací;člen redakční rady časopisu Daňový expert; specializuje se na DPPO a oblast daňové judikatury; člen Prezidia KDP ČR a vedoucí sekce DPPO u KDP ČR.


Luděk Niedermayer


Marta Nováková

ex-ministryně, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Po absolvování VŠ až do roku 1991 pracovala v řetězci obchodních domů PRIOR. Je předsedkyní představenstva a majitelkou společnosti U&Sluno a.s., která se specializuje na vývoj a implementaci informačních systému podporujících podnikové procesy v maloobchodních, velkoobchodních a distribučních společnostech a ředitelkou a spolumajitelkou společnosti Language Planet s.r.o. provozující mezinárodní mateřskou školu Villa Luna. V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. V lednu 2016 se stala členkou představenstva Hospodářské komory ČR, kde od května roku 2017 zastávala funkci viceprezidentky. Oba posledně jmenované posty opustila v červnu 2018, v souvislosti se jmenováním do funkce ministryně průmyslu a obchodu, kde působila do konce dubna 2019.


Tereza Petrášová

Deloitte Advisory s.r.o.

Tereza Petrášová se zaměřuje na zdanění právnických osob, zejména s ohledem na mezinárodní aspekty daňového práva a na daňové dopady transakcí. V Deloitte Advisory s.r.o. působí od roku 2008. V rámci své činnosti se věnuje také přednášení a kratší publikační činnosti. Vystudovala filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a veřejnou správu na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Université de Rennes v Bretani. Je registrovaným daňovým poradcem a členem IFA. Mluví anglicky a francouzsky.


Jiřina Procházková

Partnerka a advokátka, Deloitte Legal

Jiřina Procházková je ředitelkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal v Praze. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové právo a regulace státní podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů při daňových kontrolách a v následných správních a soudních řízeních, zejména v oblasti podvodů na DPH, odpočtu daně na výzkum a vývoj, grantů a pobídek.


Tomáš Prouza

Prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Tomáš Prouza (1973) je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR a evropského sdružení EuroCommerce. Narodil se v Ostravě, vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA na britské The Open University. V roce 2000 založil úspěšný server www.penize.cz, byl náměstkem ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a fiskální politiku, spoluzakládal největší finančně-poradenskou firmu Partners a několik let pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku. V lednu 2014 se vrátil do Prahy a působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Je vinohradským patriotem, má rád klasickou hudbu a operu a chilské Carmenere.


Markéta Schormová


JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD

Soudce, Nejvyšší správní soud ČR

Politolog a právník, je od roku 2004 soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS). Působí mj. v rozšířeném a kompetenčním senátu NSS. Přednáší a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, svobodného přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva.


Radek Špicar, M.Phil

Víceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Absolventem Univerzity Karlovy v Praze a University of Cambridge. V minulosti působil jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku a později coby ředitel pro vnější vztahy Auto Škoda nebo ředitel think-tanku Aspen Institute Prague. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a obchodu. V akademické oblasti se Radek Špicar věnuje společenské odpovědnosti podniků a ekonomické diplomacii.


Mike Turley

Globální leader pro veřejnou sféru, Deloitte UK

Mike Turley je místopředsedou a vedoucím globálního veřejného sektoru ve společnosti Deloitte a výkonným ředitelem britského poradenského podnikání. Pravidelně přednáší na konferencích a akcích o budoucích trendech ve veřejném sektoru a je pravidelně citován v tisku a dalších médiích. S více než 30letou zkušeností s prací s veřejným sektorem v poradních funkcích a přímou prací v ústřední i místní správě zastává v Deloitte svou roli ve službách, jako jsou poradenství, finanční poradenství, daně a audit a rizikové poradenství.


Alžběta Vejvodová

Zástupce šéfredaktora, týdeník Ekonom

Vystudovala fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2006 se věnuje ekonomické a právní žurnalistice. Pracovala nejprve v České televizi, od roku 2016 působí v mediálním domě Economia. Zde vystřídala několik pozic, pracovala mimo jiné jako právní analytik týdeníku Ekonom a vedla odborný magazín Právní rádce. Nyní je zástupcem šéfredaktora týdeníku Ekonom, kde se věnuje ekonomicky a právně laděným tématům a má na starosti právní rubriku a právní přílohy.


Monika Zahálková

členka Řídícího výboru Czech Institute of Directors a výkonná ředitelka České bankovní asociace

Monika Zahálková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dvacet let působila jako výkonná ředitelka Czech Institute of Directors – Institutu členů správních orgánů. Je spoluautorkou různých publikací v otázkách corporate governance. Zároveň je autorkou vzdělávacích programů pro nejvyšší managementy. V současné době zde působí jako členka Řídícího výboru. Od listopadu 2020 je výkonnou ředitelkou České bankovní asociace, kde jejím prvořadým úkolem je vytvoření moderní asociace s novými projekty a novým týmem.


Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo