Článek

Recept na přehlednou legislativu

Recept na přehlednou legislativu

Nepochybně se lze shodnout na tom, že pouze systematický, přehledný, srozumitelný a konzistentní právní řád je schopen naplnit svůj základní účel, tj. regulaci a usměrňování chování osob. Vzhledem k obrovskému množství právních předpisů, ať už na zákonné či podzákonné úrovni, je tedy více než žádoucí položit si rovněž otázku, zda stávající právní řád odpovídá výše…

Celý Článek»
Článek

Doba evropská a doba inovační

Doba evropská a doba inovační

Současná doba evropská je jiná a čeští podnikatelé potřebují fungovat jinak, než fungovali dřív, aby z ní vytěžili maximum. Aby v ní plně rozvinuli svůj potenciál a pevně do ní otiskli českou stopu. Příběh 1: „Evropské předpisy neřeším. Směrnice upečené v Bruselu už neovlivním a jsou vlastně o ničem, dokud nebudou převedené do českých závazných předpisů. A…

Celý Článek»
Článek

Zákon roku 2018 mi chybí

Zákon roku 2018 mi chybí

V tomto ročníku soutěže Zákona roku jsem se již podruhé takříkajíc zdržel hlasování a pro žádnou z navrhovaných norem jsem nehlasoval. Sám jsem se upřímně snažil takový předpis najít, ale bohužel bezúspěšně. V obecné rovině nemám nic proti třem navrženým kandidátům, ale z mého pohledu nejde o takové případy, kdy bych za sebe mohl říct:…

Celý Článek»
Článek

Jak deregulovat: Administrativní zátěž podnikatelů musíme zmírnit

Regulace náhledová fotka

Světová banka, která v rámci každoroční studie Doing Business mapuje podnikatelské prostředí ve 190 zemích světa, zařadila v letošním vydání Českou republiku na 35. místo. Oproti loňsku si tak pohoršila o pět míst. Nejproblematičtějšími indikátory se ukázaly být vyřízení stavebního povolení (156. místo), vstup do podnikání (115. místo) či vymahatelnost práva (99. místo). Ze studie…

Celý Článek»
Článek

Nejdříve pochopit a až pak regulovat

Nezbytný prostředek pro regulérní podnikatelskou soutěž

Právní předpisy někdy nahání hrůzu. Vyvolávají apriorní averzi a vytváří enormní náklady na dodržování. Pravidla bývají duplicitní nebo dokonce protichůdná. Jsou oblasti, kde se veřejná regulace vymkla kontrole, kde dostupné kapacity firem nebo současné technologie ani reálně neumožňují dodržení všech předepsaných norem. Regulace také nebývají adekvátní rizikům, před nimiž mají chránit. A jiná, zásadnější rizika…

Celý Článek»
Článek

Naděje v novele stavebního zákona

K prvnímu dni roku 2018 nabyla účinnosti významná novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), do níž vkládali při její tvorbě předkladatelé, ale také investoři, velké naděje. Ač se řadu cílů nepodařilo naplnit bezezbytku a v mnoha ohledech mohl být zásah do stávající úpravy dle mého názoru…

Celý Článek»
Článek

Přišla už pro podnikatele v oblasti daňové ona „dovolená v Jugoslávii“?

V rámci poslední nominace jsem psal o tom, že byť jsem se snažil sebevíce, normu, kterou bych mohl s čistým svědomím nazvat zákonem roku pro podnikatele v oblasti daňové, jsem v roce 2016 nenašel. V tomto roce se mi to naštěstí podařilo. Jsou jimi dle mého některé části novely ZDP – zákona č. 170/2017 Sb.,…

Celý Článek»
Článek

Když „málo“ je vlastně opravdu „hodně“

Sebelepší regulace je k ničemu, pokud se nelze efektivně domoci práva. Ačkoli se připravuje zcela nový civilní soudní řád, novela už nyní řeší vybrané praktické nedostatky současné úpravy soudního procesu, omezuje přípustnost dovolání v některých specifických sporech za účelem zmenšení zatížení dovolacího soudu a urychlení řízení, zavádí také možnost využití videokonferenčních zařízení při soudním jednání….

Celý Článek»
Článek

2017 byl rokem čekání na velké zákony

Loňský rok, respektive nové zákony a další legislativu, poznamenaly říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. I přesto, nebo možná právě proto, vyšlo ve Sbírce zákonů celkem 476 právních předpisů. Samozřejmě ne všechny jsou srovnatelně důležité, ale přesto jde o vysoké číslo. O to více nás tak možná překvapuje, že mezi téměř pěti stovkami právních…

Celý Článek»

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo