Víte, co je cirkulární ekonomika?

Víte, co je cirkulární ekonomika?

Cirkulární ekonomika je jedním z prioritních témat Evropské unie. Přináší příležitost materiálové soběstačnosti, vytváří nová pracovní místa a otevírá prostor pro investice do udržitelných inovací. Pro většinu českých firem se však stále jedná o nový pojem. Výzvou je tedy zejména fakt, že se na úroveň národních legislativ dostává v podobě legislativního balíčku, který bude třeba…

Celý článek »

Hodnocení dopadů regulace – může pomoci zlepšit legislativní proces?

RIA – regulatory impact assessment – tento termín se poprvé začal používat v USA na konci 70. let minulého století. Za Reaganovy administrativy se RIA výrazně prosadila jako nástroj doprovázející snahy o liberalizaci ekonomiky. V posledních letech se postupy a metody RIA uplatňují alespoň v nějaké podobě ve většině vyspělých zemí. RIA znamená v doslovném…

Celý článek »

Nezbytný prostředek pro regulérní podnikatelskou soutěž

Nezbytný prostředek pro regulérní podnikatelskou soutěž

V dnešní době jsme svědky stále častějšího prolínání soukromé (podnikatelské) sféry a veřejné (politické) sféry, a to prakticky na celém světě. Potřeba nastavení jasných pravidel a mantinelů pro případy tohoto sbližování je více než nezbytná. V první řadě se zde totiž jedná o ochranu veřejného zájmu, o ochranu demokratických hodnot, o ochranu nezávislého a nestranného…

Celý článek »

Budoucnost regulatorních opatření pro vznikající technologie

Jelikož jsou vznikající technologie hnací silou nových obchodních modelů a modelů poskytování služeb, musí stát rychle vytvářet, měnit a vymáhat regulatorní předpisy. Nejdůležitější je přitom způsob, jak zajistit ochranu občanů a férové tržní prostředí a zároveň podpořit inovace a podnikatelské subjekty. RADIKÁLNÍ technologický pokrok přináší do současného regulatorního prostředí velké změny a vytváří tak významné výzvy…

Celý článek »

Co by měla umět regulace…

Jak deregulovat: Administrativní zátěž podnikatelů musíme zmírnit

Dokázali bychom ještě vyjmenovat hlavní výhody členství České republiky v Evropské unii? V době, kdy vrcholí módní trend svalovat vše na Brusel a zemi za chvíli zaplaví billboardy slibující obhajobu národních zájmů, bohužel není „trendy“ připomínat základní svobody, o něž se Evropská unie opírá. A přitom je to právě volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu…

Celý článek »

Jak se připravují unijní zákony?

Doba evropská a doba inovační

Existuje mnoho zajímavých oblastí souvisejících s procesem vzniku evropské legislativy. V následujícím textu bych se zamyslel nad některými z nich. Nejprve se zaměřím na tvorbu předpisů, poté na to, jak vzniká údajná či faktická „přeregulace“, a na konec se budu krátce věnovat některým výzvám dnešního světa z právního pohledu. Tvorba právních předpisů patří mezi základní…

Celý článek »

Zlepšení legislativy může přilákat zahraniční investory

Zlepšení legislativy může přilákat zahraniční investory

Často vzpomínám na dobu, kdy jsme s Martinem Jahnem jednali s cizími investory a snažili se je přesvědčit, aby si pro své investice vybrali Českou republiku a pomohli nám úspěšně projít těžkým transformačním obdobím po konci komunistického režimu. Nejvíce zabíraly tři argumenty. Prvním byla kvalifikovaná a levnější pracovní síla, dostupná v dostatečném množství. Druhou výhodou oproti…

Celý článek »

Recept na přehlednou legislativu

Recept na přehlednou legislativu

Nepochybně se lze shodnout na tom, že pouze systematický, přehledný, srozumitelný a konzistentní právní řád je schopen naplnit svůj základní účel, tj. regulaci a usměrňování chování osob. Vzhledem k obrovskému množství právních předpisů, ať už na zákonné či podzákonné úrovni, je tedy více než žádoucí položit si rovněž otázku, zda stávající právní řád odpovídá výše…

Celý článek »

Doba evropská a doba inovační

Doba evropská a doba inovační

Současná doba evropská je jiná a čeští podnikatelé potřebují fungovat jinak, než fungovali dřív, aby z ní vytěžili maximum. Aby v ní plně rozvinuli svůj potenciál a pevně do ní otiskli českou stopu. Příběh 1: „Evropské předpisy neřeším. Směrnice upečené v Bruselu už neovlivním a jsou vlastně o ničem, dokud nebudou převedené do českých závazných předpisů. A…

Celý článek »

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo