Článek

Právní pojistky před přijímáním nesmyslů fungují

Několik poznámek k přípravě dvou klíčových odpadových zákonů – zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Celý svůj profesní život jsem se pohyboval převážně v obchodní sféře v oblasti prodeje domácích spotřebičů. Tato oblast má svůj pevně daný vnitřní řád a jistou dynamiku. A v porovnání s jinými oblastmi obchodu i určitou etiku a noblesu. Před třemi…

Celý Článek»
Článek

Novela občanského zákoníku: malá, ale dobrá

Na zákon roku 2016 byla kromě jiných legislativních počinů nominována i novela občanského zákoníku, provedená zákonem č. 460/2016 Sb. Vzhledem k tomu, že šlo o první novelizaci rozsáhlého kodexu, jistě si zaslouží bližší pozornost. Z hlediska podnikatelského prostředí totiž přinesla novela několik vítaných změn, resp. spíše „oprav“ toho, co přinášelo aplikační potíže. Praxe velmi přivítala úpravu ustanovení…

Celý Článek»
Článek

Malý velký kodex správního trestání

Rok 2016 s sebou co do kvalitních norem nepřinesl zrovna příliš významného. Mezi všemi těmi politicky a populisticky zneužívanými zákony se však objevil jeden velký legislativní počin, který je svým obsahem rozhodně normou s ambicí nastavit novou moderní koncepci správního trestání, a stát se právním základem pro tuto v minulosti velmi opomíjenou oblast. Zákon č. 250/2016 Sb., o…

Celý Článek»
Článek

Regulace trhu práce – brzda nebo vzpruha – a komu vlastně slouží

Zaměstnavatelé se předhánějí v nabídkách při náboru nových spolupracovníků. MPSV má nutkavou potřebu do trhu práce zasahovat. Přínos je diskutabilní, podnikatelskému prostředí ubírá na konkurenceschopnosti. Podívejme se na dvě oblasti. První je regulace mzdy v soukromém sektoru a druhou je nesystémová novelizace pracovněprávní legislativy. Česka ekonomika je v dobré kondici. O tom svědčí již řadu měsíců neuvěřitelně optimistická…

Celý Článek»
Článek

Jaké byly zákony v roce 2016?

V roce 2016 vyšlo ve Sbírce zákonů celkem 466 publikací. Stačí jen namátkou připomenout některé z nich: nový zákon o zadávání veřejných zakázek, nový zákon o spotřebitelském úvěru, nový zákon o centrální evidenci účtů či nový zákon zákon o hazardních hrách. Proměnil se zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, trestní zákoník i trestní řád. Změny dopadly…

Celý Článek»
Článek

Marta Nováková: „EET, ano.“

Marta Nováková: „EET, ano.“ | Zákon roku

Hodnocení přínosů z hlediska státu a celé společnosti. Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) přispívá zásadním způsobem k další digitalizaci státní správy, stejně jako ke zlepšení efektivity komunikace podnikatelů se státní správou. Zákon zefektivňuje výkon státní správy užitím moderních nástrojů, prováděných pracovníky finančních úřadů. Zavádí další stupeň elektronizace daňové evidence v souladu s celkovou digitalizací státní správy. Původní…

Celý Článek»
Článek

Jiří Nesrovnal: „EET, ne aneb Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?“

Jiří Nesrovnal: „EET, ne aneb Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?“ | Zákon roku

Musím se přiznat, že jsem se poctivě snažil najít zákon, který bych mohl s čistým svědomím navrhnout jako zákon roku 2016 v oblasti, ve které se pohybuji, to je oblast daní, účetnictví, resp. obecně práva a podnikatelského prostředí. Bohužel jsem žádnou takovou normu nenašel a nenavrhnul jsem nic. Naopak z opačného spektra bych měl hned několik…

Celý Článek»
Článek

Regulace bude víc. A podnikatelé můžou zásadně ovlivnit, jaká bude

Regulace bude víc. A podnikatelé můžou zásadně ovlivnit, jaká bude | Zákon Roku

Čeští podnikatelé už zažili několik legislativních smrští – po revoluci, pak při vstupu do EU. Aktuálně zažívají další, hlavně v oblasti daňové (kontrolní hlášení, EET a BEPS), boje proti organizovanému zločinu (sběr a výměna citlivých informací mezi orgány), digitální (osobní údaje, copyright) nebo životního prostředí (obnovitelné zdroje a oběhové hospodářství). V aktuální vlně nových předpisů…

Celý Článek»

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo