Článek

V anketě Zákon roku zvítězila změna silniční daně a daňová podpora nízkoemisních automobilů

Čtrnáctý ročník ankety Zákon roku s 35 % vyhrálo téma „Změny silniční daně“. Zákon byl přijat v reakci na prudký nárůst cen energií a především pohonných hmot. Novelou fakticky došlo ke zrušení silniční daně pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta s hmotností do 12 tun. U ostatních zdanitelných vozidel došlo ke snížení sazby a zrušení placení…

Celý Článek»
Event

Energetická legislativa: Alternativní zdroje, úspory a podpora podnikatelům

Kulatý stůl Tento kulatý stůl pořádáme v rámci projektu Zákon roku. V anketě o nejvýznamnější legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku, můžete hlasovat do 15. května 2023, vyhlášení vítězů proběhne následně ve čtvrtek 25. května 2023.  Energetická legislativa v roce 2022 byla významnou měrou formována konfliktem na Ukrajině. Prvotní opatření vedla k zajištění dostatku potřebných energetických zdrojů, následovala opatření mírnící dopady…

Celý Event»
Event

Preventivní restrukturalizace v praxi

Kulatý stůl  Tento kulatý stůl pořádáme v rámci projektu Zákon roku. V anketě o nejvýznamnější legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku, můžete hlasovat do 15. května 2023, vyhlášení vítězů proběhne následně ve čtvrtek 25. května 2023.  Současná ekonomická situace dostává některé společnosti do obtížného postavení a zhoršující se likvidita nutí management pečlivě vážit další kroky týkající se vlastního provozu. V rámci…

Celý Event»
Článek

Lex Ukrajina i nařízení zrychlující výstavbu fotovoltaik se ucházejí o titul Zákon roku

Cílem ankety Zákon roku je najít takový zákon, který zlepšuje právní prostředí pro české podnikatele, potažmo celou ekonomiku. Nominační rada složená z předních domácích právníků, zástupců podnikatelských svazů, neziskového sektoru a novinářů jako každý rok vybrala pětici předpisů, z nichž nyní absolutního vítěze zvolí svými hlasy veřejnost. Mezi nominované se dostaly zákony reagující na válku…

Celý Článek»
Článek

Novela zákona o dani silniční: Změny silniční daně

„Přijetí tohoto zákona byl způsob, jak jednoduše a efektivně reagovat na nárůst cen pohonných hmot, která představovala významný nárůst nákladů zejména pro podnikatele v dopravě. Spíš než cestou různých podpor a dotací se šlo cestou zrušení odvodové povinnosti pro široký okruh poplatníků. V druhé řadě je pak součástí novely i zvýhodnění používání nízkoemisních osobních aut…

Celý Článek»
Článek

Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Odstranění administrativních a daňových překážek pro poskytnutí pomoci Ukrajině „Předpis nejen daňově podpořil podnikatele v jejich pomoci Ukrajině a je i dobrým příkladem toho, jak má stát pružně, a hlavně prakticky reagovat na aktuální situaci. Již z covidových let jsme přitom zvyklý, že mimořádné či nové situace jsou pro podnikatele již jakýmsi standardem. Proto věřme,…

Celý Článek»
Článek

Nařízení o stanovení rámce pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů

Urychlení povolovacích procesů při budování fotovoltaických sýstémů „Velkým přínosem nařízení je skutečnost, že napomáhá naplnit cíle v několika oblastech. Hlavní jeho přínos spočívá ve snížení energetické závislosti na Rusku a současně v naplňování již dříve vytyčených cílů v oblasti snižování uhlíkové stopy.  Pro podnikatelské prostředí pak nařízení napomáhá vytváření příležitostí v oblasti obnovitelných zdrojů, a…

Celý Článek»
Článek

Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD)

„Směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) modernizuje a posiluje pravidla týkající se sociálních a environmentálních informací, které musí společnosti ohlašovat. Širší soubor velkých společností a také malé a střední společnosti s akciemi obchodovanými na burze budou nyní muset podávat zprávy o udržitelnosti – celkem přibližně 50 000 společností. Nová pravidla zajistí, že investoři a další…

Celý Článek»
Článek

Odstranění daňových překážek pro pomoc Ukrajině

Když před téměř rokem Rusko bezprecedentně napadlo Ukrajinu, zvedla se v české společnosti obrovská vlna solidarity. Lidé posílali rekordní částky finančních prostředků na humanitární, ale i vojenské účely, organizovali materiální sbírky a ubytovávali u sebe ukrajinské uprchlíky. Nejinak tomu bylo i v případě českých podnikatelů, kteří velmi často pomáhali rodinným příslušníkům svých zaměstnanců z Ukrajiny. Jakožto daňoví a…

Celý Článek»

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo