Články od autora: Jan Mandlik

Recept na přehlednou legislativu

Recept na přehlednou legislativu

Nepochybně se lze shodnout na tom, že pouze systematický, přehledný, srozumitelný a konzistentní právní řád je schopen naplnit svůj základní účel, tj. regulaci a usměrňování chování osob. Vzhledem k obrovskému množství právních předpisů, ať už na zákonné či podzákonné úrovni, je tedy více než žádoucí položit si rovněž otázku, zda stávající právní řád odpovídá výše…

Celý článek »

Naděje v novele stavebního zákona

K prvnímu dni roku 2018 nabyla účinnosti významná novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), do níž vkládali při její tvorbě předkladatelé, ale také investoři, velké naděje. Ač se řadu cílů nepodařilo naplnit bezezbytku a v mnoha ohledech mohl být zásah do stávající úpravy dle mého názoru…

Celý článek »

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo