O projektu

Zákon roku je společným projektem firem, asociací a dalších subjektů angažujících se v oblasti kvality regulace českého podnikání. Zákonem roku podněcujeme společenskou debatu a konsensus o potřebných oblastech a formách regulace podnikání v Česku.

Zákon roku sestává tradičně zejména z ankety, v níž vyhlašujeme nejvíce inspirativní příklady regulace podnikání za uplynulý rok. V anketě každoročně hlasují stovky podnikatelů.

Zákon roku je dále platforma pro eventy, články a další formy diskuse o nejrůznějších tématech z oblasti podnikatelské regulace.

Anketa Zákon roku 2021

Začátkem roku 2022 členové Nominační rady vyberou právní předpisy pro následné hlasování. Nominační rada se skládá z odborníků z oblasti práva a byznysu. Nominace jsou připravovány z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR. Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či schválené v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU, dále také nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Nominovanými mohou být rovněž nálezy Ústavního soudu či rozhodnutí Soudního dvora EU v roli negativního zákonodárce. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Nominace o nejlepší Zákon roku budou zveřejněny 27. ledna 2022 na webových stránkách www.zakonroku.cz. Hlasování proběhne přes samotný web ankety. Hlasování uzavřeme v polovině dubna 2022 a následovat bude zveřejnění konečných výsledků 20. dubna 2022.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo