O projektu

11. ročník ankety Zákon roku: Regulace v digitálním světě

Zákon roku je společným projektem firem, asociací a dalších subjektů angažujících se v oblasti kvality regulace českého podnikání.

V rámci Zákona roku diskutujeme nejrůznější témata z oblasti podnikatelské regulace. Pravidelnou součástí tohoto projektu je anketa, v níž vyhlašujeme nejvíce inspirativní příklady regulace podnikání za uplynulý rok. V anketě každoročně hlasují stovky podnikatelů.

Zákon roku organizuje advokátní kancelář Deloitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské a právnické obce. Tímto projektem aktivně podněcujeme společenskou debatu o potřebných oblastech a formách regulace podnikání v Česku.

Proces nominace

Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU.

Nominovanými mohou být i nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Nominace do ankety Zákon roku

Začátkem roku 2020 členové Nominační rady vyberou právní předpisy pro následné hlasování. Nominační rada se skládá z odborníků z oblasti práva a byznysu. Nominace jsou připravovány z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR.

Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či schválené v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU, dále také nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Nominovanými mohou být rovněž nálezy Ústavního soudu či rozhodnutí Soudního dvora EU v roli negativního zákonodárce. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Proces hlasování v anketě

Nominace o nejlepší zákon roku budou zveřejněny v druhé polovině února 2020 na webových stránkách www.zakonroku.cz. Hlasování proběhne jak přes samotný web ankety, tak prostřednictvím hlasovacích lístků na vybraných akcích organizátora a partnerů projektu. Hlasování uzavřeme v první polovině dubna 2020 a následovat bude zveřejnění konečných výsledků.

Tématem roku 2020 budou regulace v digitálním světě

Letošní Zákon roku nese podtitul Regulace v digitálním světě. Podobně jako u Budoucnosti regulace, kterému jsme se věnovali v roce 2019, chceme i letos za pomoci série analýz a názorů vnést světlo a přinést inspiraci do mnoha digitálních regulatorních témat, které transformují svět podnikání i společnosti.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo