Bankovní identita zvítězila v anketě Zákon roku 2020

Výsledky ankety Zákon roku 2020
1. Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě) 72,9%
2. Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona o technických požadavcích na výrobky) 9,3%
3. Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback) 6,9%
4. Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce) 5,5%
5. Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona) 5,4%

Anketa Zákon roku 2020 – Nominované zákony

Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě)
Předpis Zákon č. 49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění
Autor Skupina poslanců zastoupená Barborou Kořanovou
Zdůvodnění Bankovní identita může zásadně změnit identifikaci v on-line prostředí a bezbolestně a zdarma zpřístupnit i elektronické služby státu milionům uživatelů elektronického bankovnictví.

Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona o technických požadavcích na výrobky)
Předpis Zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění
Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zdůvodnění Přístup k závazným technickým normám je nově zadarmo. Je tak narovnán pokřivený (a ústavně nekonformní) stav, kdy bylo nutno platit za přístup k normám, na které odkazují právní předpisy a jsou všeobecně závazné.

Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce)
Předpis Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Plné znění
Autor Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zdůvodnění Novela reaguje na potřeby pracovního trhu a upřesňuje řadu dosud problematických oblastí. Vyjasňují se pravidla pro doručování písemností (např. výpovědi) a napravují se dříve excesivní podmínky pro automatický přechod zaměstnanců k novému přejímajícímu zaměstnavateli. Více zaměstnanců může sdílet jedno pracovní místo a odstraňují se nerovnosti dané v praxi mezi některými skupinami zaměstnanců při výpočtu a čerpání dovolené.

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback) (zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru)
Předpis Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění
Autor Ministerstvo financí
Zdůvodnění Podnikatelé mohou nově získat potřebné finanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě. Je to významná a rychlá pomoc nejen v době pandemie, ale systémový nástroj pro řešení podobných výkyvů ve výsledcích hospodaření i v budoucnu, navíc dlouhodobě rozpočtově neutrální. Vznik nástroje byl příkladně konzultován s odbornou veřejností.

Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona)
Předpis Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Plné znění
Autor Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí
Zdůvodnění Budou vznikat státní a regionální „plány pro sucho“ a další preventivní i operativní opatření pro zajištění přístupu k nedostatkovému statku, jakým je voda. Řízený a transparentní přístup k vodě je existenční potřebou většiny hospodářských provozů a všech občanů v zemi.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo