14. ročník Ankety Zákon roku

Hlasující v anketě rozhodli o finálním pořadí nominací takto:

1. místo
35%
Změny silniční daně a daňová podpora použití nízkoemisních automobilů (novela zákona o dani silniční a zákona o daních z příjmů)
PředpisZákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
» Plné znění
AutorVláda – Ministerstvo financí
ZdůvodněníZákon byl přijat v reakci na prudký nárůst cen energií a především pohonných hmot. Novelou fakticky došlo ke zrušení silniční daně pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta s hmotností do 12 tun. U ostatních zdanitelných vozidel došlo ke snížení sazby a zrušení placení záloh na daň. Jedná se o dílčí, nicméně efektivní a rychlou pomoc podnikatelům. Součástí teto novely je i daňová podpora používání nízkoemisních osobních automobilů především v rámci zaměstnaneckých benefitů.
2. místo
23%
Odstranění administrativních a daňových překážek pro poskytnutí pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům před válkou (zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s konfliktem na Ukrajině)
PředpisZákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace
» Plné znění
AutorVláda – Ministerstvo financí
ZdůvodněníZákon pružně reaguje na bezprecedentní agresi Ruska na Ukrajině v oblasti daní. Zjednodušuje pomoc Ukrajině a uprchlíkům utíkajícím z Ukrajiny před válkou a zamezuje jejímu nelogickému zdanění či jiné administrativě. Zákon řeší daňové důsledky poskytované pomoci jak z hlediska poskytovatele, tak z hlediska příjemce této pomoci. Zvolená daňová řešení lze aplikovat i v jiných podobných situacích. Jako pozitivní je vnímáno i to, že vznik této normy iniciovala odborná veřejnost, která se navzdory omezenému času podílela na jeho přípravě, připomínkování a zavadění do praxe. Norma tedy vznikla tak, jak by zákony usnadňující podnikání vznikat měly, tedy za úzké spolupráce a součinnost s jejími uživateli.
3. místo
15%
Urychlení povolovacích procesů při budování fotovoltaických systémů (nařízení o stanovení rámce pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů)
PředpisNařízení Rady (EU) 2022/2577 ze dne 22. prosince 2022, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů
» Plné znění
AutorEvropská komise
ZdůvodněníNařízení flexibilně reaguje na omezení a ohrožení bezpečnosti dodávek plynu do EU. Ke zmírnění negativních dopadů této situace se po přechodnou dobu urychlují povolovací procesy při budování obnovitelných zdrojů energií. Nařízení zavádí celou řadu konkrétních a přímo aplikovatelných pravidel, jako je např. fikce povolení při instalaci solárních zařízení o výkonu do 50 kW.
4. místo
14%
CSRD: Sejmout z očí zelenou pásku (směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti)
PředpisSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2004/109/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti
» Plné znění
AutorEvropská komise
ZdůvodněníNejpozději od roku 2028 budou nejenom velké, ale i malé a střední společnosti s akciemi obchodovanými na burze zveřejňovat ve standardizovaných formátech auditované informace o vlivu podniku na společnost a přírodu a o vlivu klimatických rizik na odolnost a hodnotu podniku. Tyto informace od firem pomůžou napravit naši přetrvávající informační slepotu a podpůrná metodika pro přípravu zpráv usnadní firmám adaptovat se na novou realitu klimatických změn a společenských očekávání.
5. místo
12%
Transparentní řazení příspěvků ve vyhledávačích (nařízení o digitálních službách)
PředpisNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách)
» Plné znění
AutorEvropská komise
ZdůvodněníNařízení o digitálních službách přináší rozsáhlou aktualizaci pravidel fungování online služeb. Pozitivním přínosem této nové regulace je mimo jiné povinné vysvětlování fungování řadících algoritmů, tj. jakým způsobem je stanoveno pořadí u zobrazených příspěvků ve vyhledávačích nebo online tržištích. Nařízení také zpřehledňuje způsob vyřizování nahlašovaní nezákonného online obsahu a zlepšuje možnosti nápravy. Těmito opatřeními dochází k transparentnějšího online prostředí jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo