Lex Ukrajina i nařízení zrychlující výstavbu fotovoltaik se ucházejí o titul Zákon roku

Cílem ankety Zákon roku je najít takový zákon, který zlepšuje právní prostředí pro české podnikatele, potažmo celou ekonomiku. Nominační rada složená z předních domácích právníků, zástupců podnikatelských svazů, neziskového sektoru a novinářů jako každý rok vybrala pětici předpisů, z nichž nyní absolutního vítěze zvolí svými hlasy veřejnost. Mezi nominované se dostaly zákony reagující na válku na Ukrajině, energetickou krizi, ale také například evropská směrnice, která nastavuje formát, jak by měly podniky vykazovat svůj vliv na společnost a přírodu.

Nominační rada Zákona roku měla pro letošní ročník omezenější výběr, než bývá zvykem. Čeští zákonodárci totiž přijali nejnižší počet zákonů za poslední tři roky – 82. Například v roce 2020 jich bylo 129.

Specifikem letošního ročníku tak je, že se oproti předchozím nominační radě sešlo mnohem víc právních předpisů Evropské unie,“ doplňuje Martin Bohuslav, vedoucí partner kanceláře Deloitte Legal, který anketu organizuje. Tři z těch, o nichž mluví, se probojovaly až do finále. Nominační rada tak například ocenila evropské nařízení o digitálních službách, které aktualizuje pravidla fungování online služeb a zpřesňuje mimo jiné způsob nahlašování nezákonného obsahu. S pozitivním ohlasem se setkalo také evropské nařízení urychlující výstavbu fotovoltaických elektráren. „Poprvé se tady díky ‚zlému Bruselu‘ podařilo prosadit věci, které na domácí sféře nikdy prosadit nešly,“ konstatoval na jednání nominační rady prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Svými slovy narážel na téměř desetiletou diskusi o tom, že by se mělo zrychlit zkostnatělé české stavební řízení.

Smyslem ankety Zákon roku je každoročně upozorňovat na nejlepší předpisy uplynulého dvanáctiměsíčního období, vyzdvihnout příklady dobré praxe a přispívat ke kultivaci podnikatelského a právního prostředí. Spolu se zákony a směrnicemi se v minulých letech mezi nominované úspěšně probojovávaly také některé klíčové rozsudky českých soudů.

Nominační radě přibývají i regulatorní podněty od soukromých subjektů. „V posledních letech oceňujeme i nestátní regulatorní počiny, kodexy či standardy, k jejichž dodržování se zavazují podnikatelé dobrovolně,“ popisuje advokátka Deloitte Legal Martina Jeklová a dodává: „I tyto nestátní regulace přispívají ke kultivaci právního prostředí a působí preventivně proti nekalým praktikám. Mohou pak sloužit i jako inspirace zákonodárcům.“

Pro letošní rok si nominační rada připravila naprostou novinku. „Mimořádně udělila i zvláštní ocenění. Který právní předpis toto ocenění získá, to se veřejnost dozví na slavnostním vyhlášení výsledků Zákona roku na konci května,“ prozradila Jiřina Procházková, advokátka a partnerka oddělení daňových sporů společnosti Deloitte Deloitte Legal.

Než k tomu ale dojde, dostává se ke slovu veřejnost. Až do 30. dubna mohou lidé na webu zakonroku.cz hlasovat o tom, která z pětice nominovaných norem získá prvenství. Slavnostní vyhlášení vítěze ankety se uskuteční 25. května.

Přehled nominací na Zákon roku

Autor předpisu: Evropská komise

Směrnice nařizuje malým a středním společnostem s akciemi obchodovanými na burze zveřejňovat ve standardizovaných formátech auditované informace o vlivu podniku na společnost a přírodu a o vlivu klimatických rizik na odolnost a hodnotu podniku. Podpůrná metodika pro přípravu zpráv usnadní firmám adaptovat se na novou realitu klimatických změn a společenských očekávání.

Autor předpisu: Evropská komise

Nařízení flexibilně reaguje na omezení a ohrožení bezpečnosti dodávek plynu do EU. Ke zmírnění negativních dopadů této situace se po přechodnou dobu urychlují povolovací procesy při budování obnovitelných zdrojů energií. Nařízení zavádí celou řadu konkrétních a přímo aplikovatelných pravidel, například fikci povolení při instalaci solárních zařízení o výkonu do 50 kW.

Autor předpisu: Evropská komise

Nařízení o digitálních službách přináší rozsáhlou aktualizaci pravidel fungování online služeb. Zpřehledňuje například způsob vyřizování avíz na potenciálně nezákonný online obsah a zlepšuje možnosti nápravy. Těmito opatřeními se online prostředí stává transparentnějším jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele.

Autor předpisu: Ministerstvo financí

Zákon zjednodušuje pomoc Ukrajině a uprchlíkům před válkou v této zemi, zamezuje jejímu nelogickému zdanění či jiné administrativě. Zákon řeší daňové důsledky poskytované pomoci jak z hlediska poskytovatele, tak z hlediska příjemce. Vznik této normy iniciovala odborná veřejnost, která se navzdory omezenému času podílela na jeho přípravě, připomínkování a zavádění do praxe.

Autor předpisu: Ministerstvo financí

Zákon byl přijat v reakci na prudký nárůst cen energií a především pohonných hmot. Novelou došlo ke zrušení silniční daně pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta s hmotností do 12 tun. Jedná se o dílčí, nicméně efektivní a rychlou pomoc podnikatelům. Součástí teto novely je i daňová podpora používání nízkoemisních osobních automobilů především v rámci zaměstnaneckých benefitů.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo