Nařízení o stanovení rámce pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů

Urychlení povolovacích procesů při budování fotovoltaických sýstémů

„Velkým přínosem nařízení je skutečnost, že napomáhá naplnit cíle v několika oblastech. Hlavní jeho přínos spočívá ve snížení energetické závislosti na Rusku a současně v naplňování již dříve vytyčených cílů v oblasti snižování uhlíkové stopy.  Pro podnikatelské prostředí pak nařízení napomáhá vytváření příležitostí v oblasti obnovitelných zdrojů, a to dlouho žádaným způsobem snížení administrativní náročnosti. Ocenění zaslouží i samotní evropští zákonodárci, kteří dokázali předpis přijmout v krátké době v reakci na nastalou energetickou krizi. “

Komentuje svoji nominaci advokát Deloitte Legal, Martin Černý.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo