Odstranění daňových překážek pro pomoc Ukrajině

Když před téměř rokem Rusko bezprecedentně napadlo Ukrajinu, zvedla se v české společnosti obrovská vlna solidarity. Lidé posílali rekordní částky finančních prostředků na humanitární, ale i vojenské účely, organizovali materiální sbírky a ubytovávali u sebe ukrajinské uprchlíky. Nejinak tomu bylo i v případě českých podnikatelů, kteří velmi často pomáhali rodinným příslušníkům svých zaměstnanců z Ukrajiny. Jakožto daňoví a právní poradci jsme v této souvislosti řešili celou řadu praktických otázek. Na některé otázky týkající se daňových důsledků poskytnuté pomoci přitom nebyla jednoznačná, či spíše jednoduchá odpověď.

Je proto pozitivní, že stát tuto bezprecedentní vlnu solidarity podpořil odstraněním alespoň některých daňových překážek dobrovolného dárcovství. V zákoně o daních z příjmů i v minulosti existovala možnost si odečíst hodnotu poskytnutého daru od základu daně. V minulém roce přijatý zákon č. 128/2022 Sb. tuto možnost však v souvislosti s Ukrajinou výrazně rozšiřuje. V první řadě nová úprava rozšiřuje okruh subjektů, kterým lze takto daňově odečitatelný dar poskytnout. Nově jde například i o fyzické a právnické osoby na Ukrajině. Dary lze přitom poskytnout nejenom na humanitární účely, ale nově i na podporu obranného úsilí Ukrajiny. Takto poskytnuté dary lze přitom odečíst až do zvýšeného limitu 30 % základu daně.

Možná se ptáte, jak tento předpis dopadá na podnikatele? Kromě toho, že daňově podpořil podnikatele v jejich pomoci Ukrajině, uvedený předpis je i dobrým příkladem toho, jak má stát pružně a hlavně prakticky reagovat na aktuální situaci. Již z covidových let jsme přitom zvyklý, že mimořádné či nové situace jsou pro podnikatele již jakýmsi standardem. Proto věřme, že příkladů takovýchto zákonů bude v budoucnu jen přibývat.

Jiřina Procházková

Jiřina Procházková je ředitelkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal v Praze. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové právo a regulace státní podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů při daňových kontrolách a v následných správních a soudních řízeních, zejména v oblasti podvodů na DPH, odpočtu daně na výzkum a vývoj, grantů a pobídek.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo