Je zákon stanovující povinnost zveřejnit všechny rozsudky včetně rozsudků nižších soudů skutečně tak významný a zásadní?

Své řemeslo (daňové poradenství) vykonávám již téměř 28 roků. Pamatuji proto dřevní doby, kdy ještě neexistoval Nejvyšší správní soud, daňové kauzy posuzovaly pouze krajské soudy, případně Ústavní soud a nemnohé existující rozsudky byly považovány za rodinné stříbro každého poradce či poradenské firmy a získávaly se velmi obtížně.

Střih a máme tu rok 2003 – vznik Nejvyššího správního soudu a počátky jeho fungování. Jako téměř rajská zahrada se jevil stav, kdy rozhodnutí Nejvyššího správního soudu byla v elektronické podobě pro všechny dostupná v řádu cca měsíce až dvou od rozhodnutí soudu. Vzpomínám si, jak nám záviděli slovenští kolegové tuto informační otevřenost a rychlost našeho Nejvyššího správního soudu.

Střih a jsme v současnosti, kdy v oblasti správního soudnictví jsou rozsudky Nejvyššího správního soudu k dispozici v zásadě on-line v ten den, kdy soud rozhodne a obdobně je pro všechny on-line k dispozici a to zdarma, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V podstatě, i když s určitým zpožděním, jsou také k dispozici v oblasti správního soudnictví rozsudky krajských soudů, resp. Městského soudu v Praze. Obdobně to funguje i z pohledu rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, byť zde určitá časová prodleva od rozhodnutí soudu je. Prostě český Nejvyšší správní soud je v otázce otevřenosti a rychlosti skutečně na „špici pelotonu“, dle mého názoru nejen v rámci České republiky a sluší se za to smeknout a poděkovat jak bývalému, tak současnému vedení tohoto soudu.

A nyní tedy dochází k tomu, že spektrum zveřejňovaných a volně přístupných rozhodnutí bude doplněno především o civilní případně trestní judikaturu nižších soudů. A to je velmi dobře. Na první pohled se může jevit, že tuto změnu ocení pouze odborníci, jakými jsou daňoví poradci či advokáti případně akademici. Domnívám se, že tomu tak není a že tato změna je velmi přínosná pro všechny občany této země. Ano, bezpochyby platí, že zveřejňovaná rozhodnutí využijí v rámci vedení různých sporů daňoví poradci či advokáti, ať již při přípravě svých podání či při odhadu toho, jak spor dopadne. Jistě také budou využívány při psaní odborných textů, komentářů zákonů či v rámci pedagogické činnosti. Ale význam a velké plus to bude i pro všechny ostatní. Nejde totiž jenom o to, jakou strategii zvolit v případě sporu, či odhadnout, jak spor dopadne. Ale hlavně jde podle mého o to, nastavit dopředu své chování a jednání tak, abych se případnému zbytečnému sporu mohl vyhnout a vůbec se do něj nedostal – prostě lepší než spor vyhrát je ho nemít. A netýká se to jenom podnikání, ale v zásadě všech oblastí života. Lidé budou dopředu vědět, čeho se vyvarovat při uzavírání úvěru, nákupu či prodeje věci, sporu se sousedem, sňatku, rozvodu, daru, přípravě závěti a tak dále. Prostě znalost soudních rozhodnutí je potřebná a důležitá pro všechny občany této země po dobu celého jejich života. Vědět jak a proč soudy rozhodují, je prostě důležité pro každou demokratickou zemi a jejich občany. Ušetřit by měl i stát tím, že by se měl snížit počet zbytečných soudních sporů. To jistě také ocení, již tak přetížená česká justice. Proto tento zákon velmi chválím a domnívám se, že jde o horkého kandidáta na Zákon roku 2021.

Jiří Nesrovnal

Působí ve společnosti N-Consult; člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti (KANCL); vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013 a 2016; přednáší např. pro KA ČR, KDP ČR a Justiční akademii; spoluautor 10 publikací;člen redakční rady časopisu Daňový expert; specializuje se na DPPO a oblast daňové judikatury; člen Prezidia KDP ČR a vedoucí sekce DPPO u KDP ČR.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo