Zákon o odpadech

Odpady jsou jedním z důležitých témat udržitelnosti, se kterým souvisí otázky zpětného odběru, recyklace, energetického využití, a v konečném důsledku i skládkování. Jaký dopad bude mít nový zákon o odpadech na tyto oblasti? Vznikne nový prostor pro nakládání s výrobky s ukončenou životností? Budeme odpad využívat jako energetickou surovinu? A jaká je ekonomika využívání odpadů v novém legislativním prostředí?

O těchto a dalších otázkách ohledně podoby současného odpadového hospodářství a jeho budoucího fungování ve vztahu k potřebám obcí, průmyslu i energetiky jsme si povídali v rámci naší online diskuze. Společně s našimi hosty jsme se zaměřili na to, jakými změnami bude procházet sektor odpadového hospodářství a jak mohou nové investice pomoci s přechodem k cirkulární ekonomice.

Hosty našeho online setkání byli:

Moderátorem diskuze Miroslav Lopour, vedoucí strategických projektů v týmu energetických projektů Deloitte.

Více informací na akce.deloitte.cz

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo