Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback)

Koronavirová krize přinesla smršť legislativních změn a opatření, ve kterých není pro podnikatele úplně jednoduché se zorientovat. V daňové oblasti určitě stojí za pozornost nová možnost uplatnit si aktuálně generované ztráty oproti dřívějším ziskům a tím získat zpět v minulosti zaplacenou daň. Zákon, který to umožnil, se v anketě Zákon roku umístil na třetím místě.

Doposud měli podnikatelé možnost odečíst si daňovou ztrátu od základu daně a tím si snížit svou daňovou povinnost pouze v následujících pěti letech po období, kdy ztráta vznikla. Tato možnost umoření vygenerované ztráty tedy předpokládala, že se podnikatel dostane v následujících letech zpět do zisku. S aktuálními omezeními v mnoha sektorech se však někteří podnikatelé vůbec nemusí této možnosti dočkat. Nově je proto možné uplatnit daňovou ztrátu i proti minulým ziskům, a to až dva roky nazpět.

V praxi to znamená, že pokud byla společnost před nástupem pandemie v zisku a nyní generuje ztráty, může si tyto ztráty započíst i zpětně a tím získat přeplatek na dani, kterou v minulosti zaplatila. Tyto finanční prostředky pak může využít dál na svou podnikatelskou činnost. Jinými slovy jde o možnost z tučných let vracet přeplatky a podpořit podnikatele v letech hubených.

V zásadě tedy jde o jednoduché pravidlo, ale právě v tom je jeho kouzlo. Nejedná se o žádnou formu dotace se složitými pravidly, ale o nástroj pro řešení výkyvů v hospodaření především malých a středních firem. Možnost zpětného odečtení ztráty je totiž omezena částkou 30 milionů korun za obě předcházející období dohromady. Zároveň jde o administrativně jednoduchý způsob, jak se relativně rychle dostat k dodatečným finančním prostředkům.

Podnikatel podá daňové přiznání se ztrátou za minulý rok a zároveň si tuto ztrátu může prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za předchozí dva roky odečíst od základu daně. Je to stejný proces a stejné tiskopisy, které známe z každoročního podávání daňových přiznání k dani z příjmů, žádné složité vyplňování žádostí o dotaci, kterým mají často problém porozumět i právníci.

V souvislosti se zpětným uplatněním daňové ztráty se podnikatelé nově mohou vzdát práva tuto ztrátu uplatnit v budoucnu. Tato možnost se může na první pohled zdát nevýhodná. Vzdáním se práva na budoucí uplatnění ztráty se ale významně zkracuje lhůta, po kterou může finanční úřad společnost kontrolovat. Tento krok je nicméně důležité velmi důsledně zvážit. Jakmile se společnost této možnosti jednou vzdá, již není cesty zpět.

V neposlední řadě je zpětné uplatnění ztráty opatření, které je jednoduše „fair“. Na možnost získat dodatečné finanční prostředky ve formě přeplatku na dani totiž dosáhnou podnikatelé, kteří v minulosti byli úspěšní a řádně platili daně a nyní se dostávají do ztrát především vlivem opatření spojených s bojem proti koronaviru. Ke stejným výkyvům v hospodářském cyklu přitom může docházet z různých legitimních a nepředvídatelných důvodů i v budoucnosti.

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty pak těmto podnikatelům umožní vrácení zaplacených daní z minulých let a tím jim vytvoří prostor pro další nastartování jejich podnikatelské činnosti. Z pohledu státního rozpočtu se přitom jedná o dlouhodobě rozpočtově neutrální opatření – a takových je pomálu.

Autorka: Jiřina Procházková, Deloitte Legal

Článek byl publikován v Hospodářských novinách 16. dubna 2021.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo