Zákonem roku se stala bankovní identita

Praha, 20. dubna 2021 – Dvanáctý ročník ankety Zákon roku s velkým náskokem vyhrálo téma „Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí“, konkrétně zákon o bankovní identitě. Poslanecký návrh přináší možnost využití elektronické bankovní identifikace jako oficiální, státem uznané identifikace občanů. Zákon o bankovní identitě číslo 49/2020 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2021. Jeho přijetí umožnilo rozšířit služby bank o elektronické ověřování totožnosti, podepisování a další elektronické služby vytvářející důvěru. S příchodem bankovní identity nastala revoluční změna v ověřování identity na dálku.

„Bankovní identita přináší zásadní posun ve všech oblastech života, včetně podnikání a vztahů se státem. V době tolik závislé na online přístupu ke službám tak pro miliony uživatelů přichází možnost zdarma a dobrovolně použít svůj přístup do elektronického bankovnictví. Deloitte se na jejím nasazení a s její pomocí na digitalizaci soukromých i veřejných služeb v Česku aktivně podílí,“ říká řídící partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová.

„Letošní výsledky Zákona roku ukazují, jak významnou roli pro podnikání i stát znamená digitalizace. Jedním z mála přínosů pandemie, kterou prožíváme, je totiž právě širší využívání nových technologií a efektivních online nástrojů. Vítězná bankovní identita představuje z pohledu Hospodářské komory revoluční krok, jak digitalizovat nejen státní a bankovní sektor, ale také servis všem občanům ze strany soukromých firem,“ doplňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář
Deloitte Legal od roku 2010. Z pěti nominací vybíraly stovky podnikatelů nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých, nejen podnikatelských oblastí. Nominovanými počiny jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či schválené v uplynulém roce.

„Vidíme, že opět vyhrál zákon s velkým náskokem. Minulý rok to byla elektronizace státní správy, letos je to zákon o bankovní identitě, pro který se vyslovilo přes sedmdesát procent všech hlasujících. To je jasný signál, že ani krize nejsou překážkou pro přípravy předpisů, které mohou výrazně zefektivnit a zlepšit podnikatelské prostředí,“ říká Tomáš Babáček, advokát Deloitte Legal, předseda Nominační rady a projektový lídr Zákona roku.

„Doba covidová ukázala, jak důležité je využití online komunikačních nástrojů pro zachování chodu celé řady institucí, škol a podniků. Anketa Zákon roku potvrdila vysokou poptávku po možnostech online identifikace občanů, kterou přináší zákon o bankovní identitě. Advokátní komora již nyní aktivně spolupracuje s Bankovní identitou za tím účelem, aby advokáti mohli využívat tento nástroj k identifikaci klientů a dalších účastníků právních úkonů,“ doplňuje Robert Němec, místopředseda představenstva České advokátní komory.

Na stupních vítězů se dále umístila novela zákona o technických požadavcích na výrobky, konkrétně bezplatný přístup k technickým normám. Díky této změně zákona získala veřejnost bezplatný přístup k závazným technickým normám. Třetí místo v anketě obsadil zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty, který podnikatelům dává možnost získat potřebné finanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě.

„Jsem moc rád, že na hezkém třetím se umístil zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty. Jde o moderní, podnikatelsky orientované, ekonomicky logické a v neposlední řadě také systémové řešení, které i v minulosti KDP ČR prosazovala. Toto řešení pomůže podnikatelům získat nezbytné volné finanční prostředky nejen v současné nelehké situaci, ale i v jiných podobných případech, jako je havárie, ztráta trhu či nemoc. Zákon pomůže nejen velkým společnost, ale i drobným a malým podnikatelům. Příprava normy byla vzorně komunikována s odbornou veřejností a byly zohledněny mnohé připomínky například KDP ČR. I díky tomu se výrazně zjednoduší a usnadní zavedení normy do praxe,“ říká Jiří Nesrovnal, člen prezídia Komory daňových poradců.

Letošní ročník Zákona roku se sérií eventů věnuje environmentální regulaci, která má zásadní význam pro celá hospodářská odvětví. I mezi pěti nejlepšími legislativními počiny roku 2020 se umístila novela zákona v oblasti ochrany vod.

Umístění Téma Výsledek
1. Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě) 72,9 %
2. Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona o technických požadavcích na výrobky) 9,3 %
3. Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback) (zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru) 6,9 %
4. Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce) 5,5 %
5. Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona) 5,4 %

Kontakty pro média

Jana Morávková
Senior Media and PR Specialista
jmoravkova@deloittece.com
Tel: +420 728 258 798

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo