Podnikatelské prostředí neregulují jen státní předpisy, ale i soukromé iniciativy jako kodexy či standardy

Vytvořila Vaše společnost v roce 2020 nějaký regulatorní počin s dopadem na podnikání v ČR či jste zaznamenali nějaký takový inspirativní počin? Pošlete tip na Zákon roku 2020 – podnikatelské počiny.

Jedná se o 2., aktualizované a doplněné vydání přiručky, zpracované nevládní neziskovou organizací Transparency International – Česká republika, o.p.s. Příručka si klade za cíl srozumitelnou formou představit téma whistleblowingu, tedy oznamování korupčního a dalšího nekalého jednání uvnitř entit (veřejných i soukromých). Materiál se snaží objasnit stručnou formou, co znamená whistleblowing/oznamování, jak by oznamovatel měl postupovat, jsou předkládány příklady z praxe a zahrnuta je rovina legislativní (bohužel u nás stále ještě nikoli v ucelené zákonné podobě). Především se pak příručka snaží whistleblowing představit jako nepochybně pozitivní přínos v naší společnosti.

Nominoval Pavel Jiříček


Pandemický plán retailu, připravený během léta 2020, definoval standardy v boji s covid-19 pro sektor obchodu tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost zákazníků i zaměstnanců. Plán, který implementovaly všechny velké obchodní řetězce i mnoho menších obchodů, vznikl v úzké spolupráci s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví a výrazně přispěl k tomu, že bylo možno obchody a jejich logistiku udržet v chodu a že se obchody nikdy nestaly významným místem šíření nákazy.

Nominoval Tomáš Prouza

Hlasujte

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo