Eventy Zákona roku 2021 Environmentální regulace

Dopady lidské činnosti na životní prostředí jsou největší výzvou, které dnes čelíme. Podnikatelé se této nové realitě musí přizpůsobit bez ohledu na to, zda se jedná o efektivní využívání zdrojů, přesměrování kapitálu do udržitelných činností, přechod na obnovitelné zdroje energie, dopady sucha či správné plánování a využívání dostupné půdy. Klíčovou roli v této oblasti hraje environmentální regulace. Ta se vyvíjí nevídanou rychlostí a nevídaným způsobem. V praxi pak nastávají situace, kdy se podnikatelé regulaci nestihnou přizpůsobit, jindy zase regulace nereaguje dostatečně pružně a zůstává pozadu. Je proto nevyhnutelné, aby se podnikatelé v tvorbě environmetální regulace aktivně angažovali. Jen tak bude zajištěno, že environmentální regulace bude odpovídat potřebám ochrany životního prostředí i potřebám podnikatelské praxe.

Udržitelné finance jako klíč k udržitelnosti hospodářství

1. kvartál 2021

Požadavky na sledování a transparentní komunikaci environmentálních, sociálních a governance (ESG) aspektů podnikání představují revoluční nový terén regulace finančního odvětví. Veřejná regulace jde přitom ruku v ruce s enormním tlakem investorů. Vznikají nové metodologie a ratingy jak zachytit udržitelnost business modelu věřitelů. Udržitelné financování – zahrnutí ESG faktorů do finanční analýzy a rozhodování – je na prudkém vzestupu.

Maria Fatima Araluce Martin, Senior Manažerka,
Risk Advisory maralucemartin@deloittece.com

Filip Hloušek, Manažer, Deloitte Legal fhlousek@deloittece.com

Od uhlí k energetickému zhodnocování odpadu

2. kvartál 2021

Českou energetiku čeká velká transformace od uhlí na více udržitelnou cestu. Kromě tradičně skloňovaných obnovitelných zdrojů je nutné také vnímat možné využívání odpadu. Tomu může napomoci nebo uškodit nový Zákon o odpadech. Jaká je pozice odpadu v energetice a dočkáme se konce skládkování?

Miroslav Lopour, Manažer, Energy Consulting mlopour@deloittece.com

Voda – čí zájem?

2. kvartál 2021

S přibývajícími suchy se ochrana vod a hospodaření s ní stává palčivým tématem pro politiky i byznys. Přibývá nová vodní regulace a přitom se učíme, jak vyvažovat veřejné a soukromé zájmy.

Zdeněk Horáček, Senior Manažer, Deloitte Legal zhoracek@deloittece.com

Reforma územního plánování

2./3. Kvartál 2021

Diskuze o nové stavební regulaci někdy zastiňují neméně významnou plánovanou změnu v územním plánování. Jak ambiciózní bude? Řešení veřejných zájmů, soudní přezkum a digitalizace územního plánování.

Kryštof Dosoudil, Senior Associate, Deloitte Legal kdosoudil@deloittece.com

Pro zapojení se do eventu a pro aktuální stav příprav kontaktujte sponzory Deloitte.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo