Regulace v digitálním světě

Víte, co si představit pod pojmem „digitální regulace“, resp. regulace v digitálním světě? Zajímá vás, v jaké fázi se v současné době nachází? Odpovědi na tyto otázky vám ve stručné podobě nabídneme níže. Pokud by vás problematika digitální regulace zajímala hlouběji, podrobnosti se dozvíte v rámci našeho projektu Zákon roku.

V dnešní době nám technologie ve velké míře usnadňují život, ať už díky možnosti nákupu zboží přes internet, platby online, objednání taxi prostřednictvím mobilní aplikace nebo vyhledání ubytování, letenek či jiných, na první pohled nepodstatných informací na internetu. Z důvodu jednoduchosti užívání a přirozené touhy lidí po pohodlí však často zapomínáme i na stinnou stránku používání technologií pro tyto účely, kterou je zejména shromažďování ohromného množství dat, která (nejen) o sobě poskytujeme. Tato data jsou poté dále prodávána a používána za účelem cílené reklamy. Názory na cílenou reklamu se samozřejmě liší s ohledem na to, zda se ptáte osoby v postavení spotřebitele nebo podnikatele.

Jak regulovat BigTech společnosti?

V souvislosti se sběrem velkého množství dat a schopnosti ovlivnit veřejné mínění významné části společnosti se stále častěji hovoří o tzv. BigTech společnostech (např. Google, Apple, Facebook, Alibaba či Tencent), které už neposkytují pouze technologické a telekomunikační služby, ale i zpravodajství, hudbu a stále častěji také finanční služby. Právní regulace by měla mít za cíl nejen zabránit sběru informací, které pro danou transakci či pro jiný oprávněný účel nejsou relevantní, ale také například zabránit vzniku monopolů. Státy a mezinárodní organizace rovněž musí vyřešit otázku, zda by měla být oblast BigTech společností obecně regulována jako celek, anebo zda je současná sektorová regulace (např. v oblasti finančních služeb) dostatečná.

Digitální komunikace s úřady, bankami i firmami

Další neopomenutelnou součástí digitální regulace je i efektivnější uplatňování a prosazování práv, ať už při komunikaci s veřejnou správou, nebo v soukromém sektoru, samozřejmě nikoliv na úkor ochrany osobních údajů či jiných osobnostních práv, jak je zmíněno výše. Efektivní zajištění tohoto úkolu lze vyřešit i tím, že správně funguje tzv. digitální identita jednotlivých osob.

Pokud vás některé z výše uvedených podtémat zaujalo, určitě dále sledujte náš projekt Zákon roku, jelikož toto shrnutí je jen začátek!

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo