Kreativci, tvořte, registrujte a braňte se!

Právníci potřebují jistotu a oporu. Neměnnost a stabilita, to jsou stavební kameny kvalitního právního systému. Stabilita právního systému je vítanou hodnotou i v byznysu. Potřebám byznysu však nesvědčí rigidita práva. Byznys se v době digitální mění rychle. Disruptivní technologie boří stávající obchodní modely. Inovativní produkty si žádají neotřelé způsoby prezentace. Nápady kreativců dosud ale nebylo možné účinně chránit.

To platilo donedávna i v oblasti známkoprávní ochrany. Označení, které nebylo možné graficky vyjádřit, nešlo u nás registrovat. Zvrat přinesla novela zákona o ochranných známkách. Od počátku roku tu máme moderní evropskou právní úpravu, která má značný byznysový potenciál. Pro tvorbu ochranných známek padla řada omezení. Kreativci mohou své výrobky označovat unikátním vzorem, charakteristickou barvou, svébytným pohybem či umístěním na výrobku. Ochranné známky mohou být i multimediálního charakteru, tedy například zvuk, melodie, video či hologram. Pro získání ochrany k označení je důležitá dostatečná rozlišovací schopnost. Úplnou novinkou jsou certifikační ochranné známky, které lze využít pro informování spotřebitele o tom, že takto označený výrobek splňuje určitý standard.   

Podstatné jsou i nové nástroje ochrany registrované ochranné známky. Její majitel může zabránit vzniku padělaného zboží. Má možnost zakročit proti umisťování shodných označení na obaly, štítky, etikety či bezpečnostní prvky a také zamezit jejich prodeji. Dále je oprávněn uložit ostatním podnikatelům zákaz užívání starší známky v rámci názvu firmy (obchodní firmy). U elektronických slovníků a encyklopedií může žádat o doplnění chráněných pojmů údajem o ochranné známce.

Podnikatelská obec jistě ocení nové nástroje na ochranu proti zneužití obchodního tajemství. Bez zvláštních smluvních ujednání dosud chyběl funkční procesní nástroj, jak sankcionovat úniky chráněných informací (obchodního tajemství) z podniku. Podniky nyní mohou získat soudní příkaz k zamezení úniku. Vedle toho mohou žádat o několik druhů kompenzace za újmu způsobenou neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním obchodního tajemství.


Text byl publikován v Hospodářských novinách 20. března 2019.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo