Zlepšení legislativy může přilákat zahraniční investory

Často vzpomínám na dobu, kdy jsme s Martinem Jahnem jednali s cizími investory a snažili se je přesvědčit, aby si pro své investice vybrali Českou republiku a pomohli nám úspěšně projít těžkým transformačním obdobím po konci komunistického režimu. Nejvíce zabíraly tři argumenty.

Prvním byla kvalifikovaná a levnější pracovní síla, dostupná v dostatečném množství. Druhou výhodou oproti ostatním zemím v regionu byla kvalitní infrastruktura. Třetím trumfem byla ideální strategická poloha v srdci Evropy. Často to stačilo k jejich přesvědčení. Byly to tak silné argumenty, že už nebylo potřeba vymýšlet nic dalšího. Dnešní situace je dosti odlišná. Z výše zmíněných předností neplatí žádná, s výjimkou geografické polohy. Pro získávání zahraničních investic a podporu domácích podniků je proto nutné posilovat a zlepšovat i další důležité oblasti. Jednou z nich by mohla být i kvalita legislativy. Bohužel ani tady příliš neexcelujeme. Zákony často schvalujeme na poslední chvíli, často je měníme a málo řešíme jejich dopad na podnikatelské prostředí. Všimlo si toho i Ministerstvo průmyslu a obchodu a přišlo s návrhem, jak to zlepšit. Navrhuje, abychom nová pravidla zaváděli jen dvakrát ročně, na začátku a v polovině roku. Za každý nový předpis by měl být jeden stávající zrušený. Měli bychom skončit s takzvaným „pozlacováním“ evropské legislativy, kterou přijímáme, kdy jdeme často nad rámec požadavků Bruselu. A hodnotit dopady na podnikatelské prostředí by se mělo i u návrhů poslanců parlamentu. Zní to skvěle a je to hodné podpory, jen kdyby člověk nevěděl, jak účinně využíváme nástroje, které máme už teď k dispozici. Mám na mysli především povinnost ministerstev zpracovávat takzvanou RIA (hodnocení dopadů do podnikatelského prostředí). Kdysi jsme ji s Martinem Jahnem zavedli do legislativního procesu, abychom měli nástroj, který umožní zmírňovat negativní dopady nových zákonů na podnikatelské prostředí. Na začátku měla Komise RIA silné postavení, byla rezortům silným partnerem a dařilo se jí bránit přijímání legislativních návrhů, u kterých negativa převažovala nad pozitivy. Postupně ale byla její pozice oslabována a její pravomoci oklešťovány až po dnešní stav, kdy ztratila mnoho ze svých pravomocí a možností, jak novou legislativu účinně usměrňovat. Soustředit se na zlepšování legislativy, poté co jsme často vlastní vinou přišli o mnoho jiných komparativních výhod, je zcela správné. Než se však pustíme do přijímání nových zákonů a regulací, měli bychom nejdříve začít pořádně využívat ty, které máme k dispozici už nyní.

Radek Špicar

Absolventem Univerzity Karlovy v Praze a University of Cambridge. V minulosti působil jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku a později coby ředitel pro vnější vztahy Auto Škoda nebo ředitel think-tanku Aspen Institute Prague. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a obchodu. V akademické oblasti se Radek Špicar věnuje společenské odpovědnosti podniků a ekonomické diplomacii.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo