2017 byl rokem čekání na velké zákony

Loňský rok, respektive nové zákony a další legislativu, poznamenaly říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. I přesto, nebo možná právě proto, vyšlo ve Sbírce zákonů celkem 476 právních předpisů. Samozřejmě ne všechny jsou srovnatelně důležité, ale přesto jde o vysoké číslo.

O to více nás tak možná překvapuje, že mezi téměř pěti stovkami právních předpisů žádné svou důležitostí a celospolečenskými souvislostmi nevynikají. V loňském roce samozřejmě vyšly důležité právní předpisy, žádný z nich ale není svou revolučností a rozměrem srovnatelný například s novým občanským zákoníkem nebo třeba se zákonem o zadávání veřejných zakázek, který vyšel ve Sbírce zákonů v roce 2016. K nejdůležitějším tak loni patrně patřily daňové změny a rovněž změny stavebního zákona.

Z hlediska významu jednotlivých zákonů a rovněž nařízení vlády a ministerských vyhlášek bychom jinak mohli rok 2017 označit spíše za rok čekání. Ministerstvo spravedlnosti se s řadou plánovaných norem celkově zpozdilo a nepodařilo se je do voleb schválit.

 Řešily se tak spíše věci, které nás teprve čekají. Už loni byly v jednotlivých firmách znatelně citít obavy z nadcházející právní úpravy ochrany osobních údajů, spojených s evropskými nařízením iGDPR a ePrivacy. Související česká právní úprava jistě bude aspirovat na Zákon roku 2018, ať již v dobrém, nebo ve zlém. Každopádně jde ale o nejočekávanější právní předpisy, a to možná od dob zavádění soukromoprávní rekodifikace.

Důležitým tématem byla rovněž elektronická evidence tržeb. I když jde rovněž o zákon, který přímo není spojen s rokem 2017, v loňském roce se tato úprava dále naplňovala, aby její další náběh zastavil v polovině prosince Ústavní soud. I nová úprava elektronické evidence tržeb, na kterou v současnosti čekáme, tak jistě bude aspirovat na velmi sledovaný právní předpis. Podobná nejistota panovala a panuje i pokud jde o registr smluv.

Pozornosti by jistě neměl uniknout například ani nový přestupkový zákon, i když ten vyšel ve Sbírce zákonů už v roce 2016 a loni vstoupil v účinnost.

Z hlediska právníků, ale rovněž jejich klientů, byla velmi důležitá loňská novela zákona o advokacii. Podzákonnými předpisy, konkrétně vyhláškami, pak ministr spravedlnosti Robert Pelikán výrazně zasáhl do činnosti minimálně dalších dvou profesních komor, exekutorů a soudců. U prvních došlo ke snížení jejich tarifu, druhých se zase týká způsob nového výběru. Jak exekutoři, tak soudci se proti novým pravidlům vymezují. Zásadní byla rovněž novela insolvenčního zákona

Označení nedávno skončeného roku jako roku čekání ale platí i v souvislosti s dalšími důležitými právními předpisy, s novými kodexy, které upraví civilní a trestní řízení a na kterých intenzivně pracují skupiny jmenované ministerstvem spravedlnosti. Velké zákony nás tak opravdu čekají.

Miroslav Chochola

Miroslav Chochola je předsedou představenstva ryze české společnosti EPRAVO.CZ, a.s., kterou spoluzaložil v roce 1999. Společnost je předním českým poskytovatelem online právní informatiky a leaderem na trhu online právnického vzdělávání, odborných konferencí a seminářů. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, Nottingham Trent University a Brno International Business School.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo