Nastal čas pro otevřená data soukromého sektoru?

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím týkající se otevřených dat vyhrála anketu Zákon roku 2016 jako nejlepší legislativní počin z hlediska podnikatelů. Dlužno dodat, že jde o otevřená data veřejného sektoru. Jak si ale představují podnikatelé otevřenost svých vlastních dat? Jsou připraveni následovat veřejný sektor? Má to pro ně vůbec smysl, nebo stále platí mantra, že všechna data si musí podnikatel chránit, aby si udržel konkurenční výhodu a přežil. Nenastal již čas pro otevřená data soukromého sektoru?

Představte si situaci, kdy v různých odvětvích soukromé subjekty běžně dávají k dispozici data, která získávají nebo vytvářejí v rámci své podnikatelské činnosti. A nejen to, dávají je k dispozici jako data otevřená. Na trhu jsou tak dostupná otevřená data z oblasti bankovnictví a finančních služeb, geomarketingová data, data o cenách, data o jakýchkoli jiných myslitelných obchodních podmínkách. Samozřejmě vždy se bude jednat o data poskytnutá, aniž by byla porušena legislativa, která by zveřejnění zakazovala.

Co myslíte – povede tato situace, kdy jeden podnikatel, nebo skupina podnikatelů poskytne svá data jako otevřená, k tomu, že tito podnikatelé budou čelit nebezpečí zániku, protože ztratí konkurenční výhodu spočívající v tom, že pouze oni mají tato data k dispozici? Dle mého názoru nikoli nevyhnutelně. Naopak mohou tato data poskytnout stimul, který povede ke zlepšení technologií a služeb v daném sektoru, ke zlepšení zkušenosti zákazníků (možná ke kvalitativnímu skoku). Tento stimul pak může i pozitivně dopadnout právě na ty podnikatele, kteří data jako otevřená poskytli, pokud na nový trend budou dopředu cíleně připraveni.

„Data poskytnou stimul, který povede ke zlepšení technologií a služeb v daném sektoru, ke zlepšení zkušenosti zákazníků a možná ke kvalitativnímu skoku. „

Jak naznačeno výše, samozřejmě veškeré zvažované postupy musí být zcela v souladu jak s legislativou na ochranu osobních údajů, tak i jinou relevantní a mnohdy velmi přísnou regulací. Ale nemusí jít nutně o právní problémy, které by nebylo možné překonat.

Vracím se tedy k řečnickým otázkám uvedeným výše a mírně je přeformuluji. Má stále pro podnikatele smysl držet si veškerá svá data v tajnosti jako konkurenční výhodu? Nebo je lepší připravit se na situaci, kdy tato data budou mít všichni, a tuto situaci vyvolat?

Martin Bohuslav

Partner a vedoucí týmu soukromého práva společnosti Deloitte Legal. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v advokátní kanceláři Deloitte Legal (dříve Ambruz & Dark) pracuje od roku 2003. Martin se zaměřuje především na rozvoj technologických služeb, poskytování právních služeb domácím i mezinárodním klientům a vedení komplexních transakcí, stavebních i technologických projektů a restrukturalizací. Mezi jeho klienty patří stavební firmy, realitní investoři a developeři, technologické společnosti, místní samosprávy a další veřejné subjekty, obchodní řetězce (kromě potravinových) a výrobci a distributoři v dalších odvětvích. Martin je advokátem a členem České advokátní komory.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo