Hlídací PES pro podnikatele

Hospodářská komora ČR přichází s unikátním projektem, který podnikatelům pomáhá vyznat se v legislativní džungli a ukázat na pravidla, podle kterých se hraje. Poslaneckou sněmovnou už zákon prošel, nyní se čeká na senát, jestli podpoří přínosnou normu českého e-governmentu.

Představte si, že před každou novou fotbalovou sezonou se změní pravidla hry. Hráči budou zmatení, diváci ještě více. Co bylo faul, je teď fair play a naopak. Absurdní představa? Ve fotbale ano, ne už tak ve světě podnikání.

Pravidla podnikání stanovená právními předpisy se mění neustále. Jen pro srovnání: od roku 1990 do současnosti bylo ve Sbírce zákonů publikováno více právních předpisů než za období od roku 1918 do roku 1989. Mluvíme zhruba o 10 000 publikovaných předpisů. Většina z nich se alespoň okrajově týká podnikání.

Jak se mají v takové džungli podnikatelé vyznat? Hospodářská komora České republiky přichází vskutku s revolučním řešením – Právním elektronickým systémem pro podnikatele. Na webovém rozhraní budou podnikatelům v přehledné formě k dispozici všechna pravidla, která se vztahují k jejich podnikání. Po zadání základních parametrů jako je typ podnikání (např. pohostinství) či jeho forma (např. společnost s ručením omezeným), systém vygeneruje seznam. Dozvíte se tak například, kdy a jaké daně platíte, jaké listiny zveřejňujete ve sbírce listin, kdy odvádíte platby za zaměstnance, jaké povinnosti máte v oblasti svého podnikání – v našem případě pohostinství, tedy od uskladnění a uchování potravin, přes možnost ohřevu jídla až po ekologickou likvidaci odpadů. Už se nebudete obávat, že jste ve změti právních předpisů na nějakou povinnost opomněli a hrozí vám pokuta.

Co je PES?
1. Ke každému zákonu bude existovat příloha, v níž budou přehledně zpracovány povinnosti podnikatelů a sankce za jejich neplnění. 2. Nebude-li povinnost uvedena v příloze, nebude její nesplnění trestáno. 3. Každý podnikatel si bude moci v systému přehledně a v intuitivní podobě nastavit přehled povinností vztahujících se k jeho podnikání včetně příslušných lhůt.

Hlavní fakta

Co se skrývá pod zkratkou PES pro podnikatele? Právní elektronický systém pro podnikatele aneb srozumitelný přehled povinností vztahujících se k Vašemu podnikání na jednom místě. Malý podnikatel i velká firma si snadno ověří, zda ví o všech povinnostech, které jsou spojené s jejich businessem. Vše v přehledné, intuitivní a strukturované formě.

Kdy se tak stane? Až bude účinná novela zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR, která zavádí revoluční změnu do právního řádu České republiky. Tu v pátek 8. 9. 2017 ve třetím schválila PSP a 11. 10. 2017 bude předložena Senátu, který rozhodne o jejím dalším osudu. Hospodářská komora České republiky se však nevzdává ani za předpokladu, že návrh nebude schválen. V takovém případě představí veřejnosti právní elektronický systém v  pilotním režimu.

Myšlenka zjednodušení podnikatelské administrativy, která má podporu široké podnikatelské veřejnosti a politiků z celého politického spektra, nezapadne při nezdaru legislativního procesu. HK ČR otestuje na podzim 2017 funkcionality systému v rámci pilotního režimu na vybraných zákonech, například živnostenském zákonu.

Co je hlavní novinkou? Nově budou povinnosti podnikatelů uvedeny v příloze právního předpisu, tak aby každý ihned pochopil, co příslušný zákon přikazuje, zakazuje a co trestá. Technicky bude příloha k dispozici na jednom webovém rozhraní, kde si podnikatel zadá parametry svého podnikání a zjistí, jaké má povinnosti a jak je má splnit.

Nesankcionovatelnost? Zcela revoluční je konstrukce zákazu uložit sankce za povinnost, která nebude zveřejněna v příloze. Cílem je donutit zákonodárce, aby jednak utlumil legislativní smršť valící se na podnikatele, jednak připravoval pouze takové normy, které jednoznačně stanoví, jak povinnosti, tak sankce.

Proč je PES pro podnikatele potřebný? Český právní řád je natolik nepřehledný a složitý, že ani právní poradci nemohou garantovat znalost všech norem. Těžkopádnost legislativního procesu navíc vede k tomu, že přijímaná pravidla jsou často odtržená od reality. Zákony reagují na společenskou poptávku se zpožděním a nová pravidla jsou leckdy zastaralá již v okamžiku, kdy vidí světlo světa (učebnicovým příkladem jsou pravidla v oblasti ICT technologií, která nestačí reagovat na technologický pokrok). Zavedením PSA se významně sníží administrativní zátěž a podnikatelé získají více času na vlastní podnikání.

Více informací na: http://www.pespropodnikatele.cz a http://www.komora.cz

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo