Zákony novelizující zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (137/2010 Sb., 330/2010 Sb., 402/2010 Sb.)
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Legislativní smrští stát skokově snížil výkupní cenu energie ze slunečního záření. O další třetinu snížil podporu novou „fotovoltaickou daní“ a omezil ji jen na velmi malé výrobny umístěné na střechách a obvodových zdech budov. Jeden extrém tak nahradil druhým extrémem. Podobná absence systémovosti v podpoře zelených technologií a obecně nevypočitatelnost legislativního prostředí podkopává jakýkoliv podnikatelský a invenční elán. Nesystematickým přístupem navíc stát zbytečně riskuje arbitráže.
Organizátor Pod záštitou
Partneři