Zákony č. 221/2009 Sb. a č. 362/2009 Sb., novelizující zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Autoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí

První zákon zavedl možnost uplatňovat slevu na pojistném na sociálním zabezpečení za zaměstnance za období 2009 - 2010, druhý zákon (Janotův balíček) tuto možnost ke konci roku 2009 zrušil. (Kolik nás tahle nekoncepční pobídka vlastně stála?)
Organizátor Pod záštitou
Partneři