Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
Autor: Ministerstvo financí

Předpis na dvě stě dvaceti třech stranách obsahuje přes tisíc změnových bodů a mění čtyřicet zákonů. Směsice změn, které byly nezbytné kvůli novému občanskému zákoníku (NOZ), i změn, které s ním nijak nesouvisely (např. otázka zdanění dividend). V původní podobě návrhu zákona předložen Poslanecké sněmovně až koncem dubna 2013: jen osm měsíců před účinností NOZ, více než rok poté, co NOZ nabyl platnosti. Po rozpuštění Sněmovny a zamítnutí původního návrhu Senátem v září znovu předložen v podobě zákonného opatření, které Senát přijal začátkem října. Teprve 27. listopadu definitivně schváleno Poslaneckou sněmovnou, s legisvakanční dobou 33 dnů včetně Vánoc. Extrémní příklad toho, jak nepřehledná a nepředvídatelná může daňová legislativa být.
Organizátor Pod záštitou
Partneři