Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon o veřejných zakázkách
Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj, senátor Pavel Eybert

Novela odkládá či ruší některé nově zavedené instituty, které měly přispět k vyšší kontrole a odbornosti při zadávání veřejných zakázek. Z důvodu nedostatečné implementace nových pravidel se tak nekoncepčně od původního záměru raději ustoupí a původně nastavená pravidla se opakovaně mění, což v konečném důsledku značně narušuje právní jistotu a násobí náklady na legislativní proces. Neméně závažná je skutečnost, že novela byla přijata formou zákonného opatření, rezervovanou jen na neodkladné případy. Nadto senátoři formou pozměňovacího návrhu a bez předcházející odborné diskuse schválili ještě nad rámec původně plánovaných změn zvýšení limitů pro zakázky malého rozsahu na úroveň před rokem 2012.
Organizátor Pod záštitou
Partneři