Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Autor: Ministerstvo financí

Schválením zákona o dani z nabytí nemovitých věci, kdy plátcem zůstal i nadále prodávající (a nikoliv „nabyvatel“), došlo nejen ke slovnímu paskvilu, ale také ke zbytečnému zákonodárnému procesu, který dosavadní situaci nijak nevylepšil, spíše naopak. Nejen, že zůstala nevyužita příležitost zrušit daň, která zbytečně zatěžuje daňovou správu, aniž by měla jakýkoli zásadnější makroekonomický význam pro příjmovou stránku státního rozpočtu, ale přibyla navíc nová ustanovení, jejichž výklad není jasný a která neusnadňují transparentní určení výše základu daně.
Organizátor Pod záštitou
Partneři