Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon o veřejných zakázkách
Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Novela má přispět ke zvýšení informovanosti podnikatelské i široké veřejnosti o plánovaných, realizovaných a ukončených zadávacích řízeních, o obsahu uzavřené smluvní dokumentace a jejím následném dodržování či o působení subdodavatelů. Výsledek ukáže teprve praxe (mimo jiné s ohledem na výjimky, které zákon umožňuje), nicméně novela je v tomto ohledu rozhodně krokem správným směrem.
Organizátor Pod záštitou
Partneři