Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění o veřejných zakázkách
Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Výsledkem 16 novel tohoto šest let starého zákona je stav, kdy zadavatelé i dodavatelé mají reálný problém se ve spleti povinností vyznat a zákonodárci zvažují další novelu, která má opravit nové nedostatky. Jako u jiných předpisů vede takové neustálé zpřesňování a zpřísňování paradoxně ke snížení právní jistoty. Stát i soukromá sféra musí spíše podporovat řádnou aplikaci stávajících předpisů skrz rozšiřování dobrých příkladů a důsledné potírání jejich porušování. Samotná rostoucí komplikovanost předpisu vede k omezení soutěže u veřejných zakázek, a tím i k neefektivnímu vynakládání státních prostředků.
Organizátor Pod záštitou
Partneři