Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty
Autor: Ministerstvo financí

Příjemce zdanitelného plnění nově ručí za odvod DPH v případě, kdy je poskytovatel zdanitelného plnění označen za tzv. nespolehlivého plátce nebo když provede úhradu na jiný účet poskytovatele než účet registrovaný u správce daně. Stát tak na příjemce zdanitelného plnění přenáší část vlastní odpovědnosti za výběr daní, pochopitelně včetně s tím souvisejících nákladů.
Organizátor Pod záštitou
Partneři