Zákon č. 463/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců z roku 2006 je opětovně posouvána. Pokud jednou dojde k řádnému přijetí předpisu, musí být tento uveden v život, už kvůli efektivitě „zákonodárné služby“, kterou si platíme, a respektu k právu, které potřebujeme. Paralela s osudem služebního zákona z roku 2002 je zde zřejmá.
Organizátor Pod záštitou
Partneři