Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Novela řeší jen zřejmé nedostatky a odstraňuje zbytečnou administrativu, např. plnou moc pro notářský zápis stačí úředně ověřit, kolektivní statutární orgán nemusí určovat zástupce pro jednání vůči zaměstnancům apod. Občanský zákoník se tak v zásadě podařilo ubránit větším změnám, na které nenazrál čas a kde je třeba otázky řešit hlavně praxí a soudním výkladem. Jestli je jedna věc, kterou podnikatelé potřebují, je to právě stabilita a předvídatelnost právního prostředí.

Organizátor Pod záštitou
Partneři