Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Autor: Ministerstvo kultury

Zákon odblokoval církevní majetek, což po mnoha letech konečně umožní řádnou péči o tento majetek. Zákon rovněž přispěje k rozvoji mnoha obcí, umožní investice ze strany podnikatelského sektoru, obcí a krajů i rozvojové projekty ze strany samotných církví. Byť může být zákon v některých ohledech problematický, dosavadní stav byl právně i ekonomicky neudržitelný a vrcholně nehospodárný.
Organizátor Pod záštitou
Partneři