Zákon č. 417/2009 Sb. novelizující zákon č. 137/20096 Sb., o veřejných zakázkách, a implementující mimo jiné směrnici 2007/66/ES o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek.
Autor: Generální ředitelství EK Vnitřní trh a služby a poslanec Miloslav Vlček (ČSSD)

Novela mimo jiné zavedla „černou listinu zájemců-lhářů“, zjednodušila podmínky pro doplňování a objasňování kvalifikace a zpřesnila postup pro podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele. Novela má tak potenciál přispět ke zlepšení férovosti při zadávání veřejných zakázek.
Organizátor Pod záštitou
Partneři