Zákon č. 323/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Devizový zákon byl součástí našeho právního řádu od roku 1995. S postupující liberalizací vztahů se zahraničím byly odbourány překážky mezinárodního obchodu a postupně související povinnosti zrušeny nebo ustanovení přesunuta do jiných zákonů. Nyní došlo k zrušení zbylého, téměř vyprázdněného devizového zákona bez náhrady. Díky za každé zpřehlednění právního řádu.

Organizátor Pod záštitou
Partneři