Zákon č. 304/2009 Sb. novelizující zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Autor: poslanec Michal Doktor (ODS)

Možnost uplatňovat paušální výdaj na dopravu, abychom pro účely daně z příjmů nemuseli vést knihu jízd, byl nepochybně dobrý nápad. Bohužel pro účely DPH se kniha jízd musí vést i nadále. Tento legislativní kočkopes se tak zdál být přínosný opravdu jen na první pohled.
Organizátor Pod záštitou
Partneři