Zákon č. 304/2009 Sb. novelizující zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Z zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Autor: Poslanec Michal Doktor (ODS) a Ministerstvo financí

Díky novele stávajícího daňového řádu musí finanční úřady v zásadě vždy odůvodňovat svá rozhodnutí, odvolání proti doměření daně mají odkladný účinek a vyměřit daň lze skutečně jen do tří let od zdaňovacího období. Nový daňový řád zohledňuje i některou další judikaturu a právní úpravu zpřehledňuje.
Organizátor Pod záštitou
Partneři