Zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních

Sebelepší regulace je k ničemu, pokud se nelze efektivně domoci práva. Ačkoli se připravuje zcela nový civilní soudní řád, novela už nyní řeší vybrané praktické nedostatky současné úpravy soudního procesu, omezuje přípustnost dovolání v některých specifických sporech za účelem zmenšení zatížení dovolacího soudu a urychlení řízení, zavádí také možnost využití videokonferenčních zařízení při soudním jednání.

Organizátor Pod záštitou
Partneři