Zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění insolvenční zákon a zákon o insolvenčních správcích
Autor: Ministerstvo spravedlnosti

Provedení řady pozitivních změn v hospodářsky citlivé právní oblasti na základě pečlivého rozboru praxe a ve spolupráci s odbornou veřejností na půdě skupiny S22 pro insolvenční právo při Ministerstvu spravedlnosti. Příklad správného způsobu tvorby legislativy. Zavedení možnosti oddlužení podnikatelů fyzických osob, společného oddlužení manželů, snížení limitů pro reorganizaci podniku, transparentního určování insolvenčních správců, řešení problematického vztahu exekučního a insolvenčního řízení a citlivá harmonizace s novým občanským zákoníkem
Organizátor Pod záštitou
Partneři