Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zkracuje se a ztransparentňuje územní plánování a zavádí se jednotné územní a stavební řízení pro jednotlivé stavby i soubory staveb, včetně případné integrace EIA procesu. Snižuje se náročnost na majetkoprávní vypořádání v řízeních, zejména pro veřejně prospěšné stavby, omezuje se účast spolků (občanských sdružení) v řízeních a zjednodušuje se proces povolování užívání staveb.

Organizátor Pod záštitou
Partneři