Zákon č. 221/2015 Sb. (novela zákona o účetnictví)

Autor: Evropská komise, Ministerstvo financí

Pro malé společnosti se snižuje administrativní zátěž při vykazování a zveřejňování účetní závěrky, pro některé se znovuzavádí možnost vést jednoduché účetnictví, snižuje se počet tzv. subjektů veřejného zájmu, na které je kladen nejvyšší dohled. Byly také zpřesněny některé problematické účetní termíny (rezervy, následné události, významnost). Příklad diferenciace veřejné regulace pro malé firmy

 

Organizátor Pod záštitou
Partneři