Zákon č. 214/2013 Sb., kterým se mění zákon o elektronických komunikacích
Autor: Skupina poslanců (Jan Husák, Ludmila Bubeníková, Václav Cempírek, Jaroslav Eček, František Laudát, Pavol Lukša)

Novelou se limituje smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy (na maximálně 1/5 zbývajících paušálů), zavádí se povinnost předem informovat zákazníka o automatickém prodloužení smlouvy a některé další informační povinnosti. Je to připomenutí, že stát má trh řídit, pokud dojde k jeho selhání. A že sebereflexí a zvyšováním vlastních standardů kvality mohou podnikatelé zásahům státu efektivně předcházet.
Organizátor Pod záštitou
Partneři