Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci
Autor: Evropská komise - GŘ pro spravedlnost a vnitřní věci/Ministerstvo spravedlnosti

Série zavedených opatření by mohla vést k etablování mediace v ČR jakožto jednoho z prověřených mimosoudních způsobů řešení sporů (stavění procesních lhůt v průběhu mediace, seznam a povinnosti mediátorů, dohled nad mediací). Na rozdíl od soudního nebo rozhodčího řízení není jedné ze stran vnuceno řešení proti její vůli, ale je průnikem zájmů obou stran. Stranám s konstruktivním přístupem se nabízí další možnost, jak efektivně a s nízkými náklady dosáhnout řešení sporu.
Organizátor Pod záštitou
Partneři