Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon o veřejných zakázkách
Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zákon sice není revoluční, přesto ale přináší řadu jednotlivých zlepšení, které přispívají k transparentnějšímu zadávání veřejných zakázek. Například: zpřesnění v oblasti běhu lhůt, zavedení závazného způsobu výběru dodavatelů z rámcové smlouvy, zavedení protokolů o posouzení kvalifikace dodavatelů, možnost kontroly losovacích zařízení zájemci či informování o podlimitních zakázkách na webových profilech zadavatelů. Tyto a další dílčí změny jsou navzdory stálým problémům důvodem k nominaci. Nyní doporučujeme zaměřit se také na systémové nedostatky úpravy veřejných zakázek.
Organizátor Pod záštitou
Partneři