Zákon č. 172/2010 Sb., kterým se mění zákon o ochraně ovzduší
Autor: Evropská komise (GŘ pro energetiku a dopravu) a ministerstvo životního prostředí

Zákon opětovně navýšil minimální množství biopaliv v pohonných hmotách, přestože se množí vědecké studie prokazující, že výroba biopaliv má na klima a životní prostředí horší dopad než klasická paliva.
Organizátor Pod záštitou
Partneři