Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Podnikatelé si od základu daně mohou odečíst některé nové výdaje, které jsou ekonomicky racionální a odpovídají současným podnikatelským modelům. Pozitivně lze hodnotit také některá zjednodušení v oblasti mzdové evidence či změny v oblasti paušální daně. Zvláště daňová regulace musí reflektovat podnikatelské prostředí a i ona musí podnikání podněcovat, nikoliv dusit.

Organizátor Pod záštitou
Partneři