Zákon č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon o bankách
Autor: Evropská komise (GŘ pro vnitřní trh a služby) a ministerstvo financí.

Došlo k navýšení pojištění pohledávek z vkladů z 50 000 EUR na 100 000 EUR. Vhodný krok ve vhodnou dobu.
Organizátor Pod záštitou
Partneři